bmw

Na co zwrócić uwagę przy zakupie AC samochodu?

Artykuł zaktualizowany 15 września 2022

Zakup Autocasco to skuteczny sposób na uniknięcie poważnych wydatków związanych z likwidacją szkody powstałej na skutek wypadku lub działania sił natury. Aby polisa zapewniała wystarczającą ochronę, zakup polisy należy poprzedzić dokładną analizą własnych oczekiwań i warunków oferowanych przez ubezpieczycieli. Jakie kwestie mają największe znaczenie w przypadku zakupu Autocasco?

Różnice pomiędzy OC i AC

Podstawową różnicą pomiędzy OC i AC jest kwestia obowiązkowości zakupu danej polisy. W przypadku OC, każdy pojazd mechaniczny dopuszczony do użytku musi zostać objęty obligatoryjnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Taka konieczność wynika z zapisów zawartych w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych z 22 maja 2003 roku. Z uwagi na tożsame, regulowane prawnie warunki ochrony od wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych, wybierając OC można kierować się wyłącznie ceną.

Sprawa wygląda nieco inaczej w przypadku AC będącego ubezpieczeniem dobrowolnym. Jego warunki nie zostały określone przez prawodawcę. Pozostawia to znacznie szersze pole do działania firmom ubezpieczeniowym, które proponują swoim klientom bardzo zróżnicowaną ofertę.

Z uwagi na złożoność propozycji ubezpieczalni, wybierając AC nie można kierować się tylko wysokością składki. Dlaczego? Ponieważ najtańsze oferty najczęściej nie zapewniają kompleksowej ochrony i często nie zapewniają dostatecznego wsparcia np. w momencie kradzieży auta. Chcąc nabyć ubezpieczenie od rabunku, warto zapoznać się z artykułem: https://www.tvswietokrzyska.pl/wiadomosci/kielce/item/32978-ubezpieczenie-samochodu-od-kradziezy-czy-warto.html.

Co wziąć pod uwagę kupując Autocasco?

Autocasco należy kupować świadomie i z uwzględnieniem kilku czynników. Przed podpisaniem umowy polisy AC, warto dokładnie przeanalizować zapisy zawarte w OWU, czyli w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. Dokument ten zawiera niezbędne definicje, sposoby wyliczania szkody, a także sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na kwestię udziału właściciela pojazdu w likwidacji szkody. Z reguły im niższa stawka polisy AC, tym większe koszty własne związane z pokryciem wydatków na naprawę. Najlepszą opcją z perspektywy kierowcy okazuje się oferta, w której ubezpieczalnia deklaruje opłacenie całości szkody.

W OWU znaleźć można także informacje na temat minimalnej wysokości szkody, poniżej której towarzystwo ubezpieczeniowe nie bierze odpowiedzialności za pokrycie kosztów naprawy. Duże znaczenie mają też warunki wypłaty odszkodowania. 

Część towarzystw oferuje naprawę w autoryzowanych serwisach, które najczęściej korzystają z oryginalnych części. W takiej sytuacji likwidacja odbywa się bezgotówkowo, a ubezpieczalnia sama rozlicza się z warsztatem. Kolejna opcja przewiduje wypłacenie gotówki właścicielowi według wyceny szkody, po czym on samodzielnie zajmuje się naprawą. Przed podpisaniem umowy należy także przestudiować listę sytuacji, w których odpowiedzialność za likwidację szkody leży po stronie właściciela pojazdu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *