Jak opodatkować sprzedaż za granicę?

Opodatkowanie sprzedaży krajowej zwykle nie pozostawia wielu wątpliwości, bowiem reguły nakładania obowiązku podatkowego zostały jasno określone przez polskie ustawodawstwo. Problem pojawia się jednak w kontekście …