Jak utylizować azbest?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami azbest musi zniknąć ze wszystkich budynków na terenie Polski do 2032 roku. Utylizacja azbestu musi jednak przebiegać z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, …