wpływ-czynników-makroekonomicznych-na-kursy-walut

Jaki jest wpływ czynników makroekonomicznych na kursy walut?

Artykuł zaktualizowany 4 lutego 2021


Czynniki makroekonomiczne w znaczącym stopniu kształtują poziomy kursów walutowych. Wartość każdej waluty jest bowiem nierozerwalnie połączona ze stanem gospodarki i polityką fiskalną danego kraju, a więc wszelkimi decyzjami i procesami dotyczącymi finansów publicznych, podatków i sytuacji gospodarczej. W jaki sposób czynniki makroekonomiczne wpływają na kurs walut?


Makroekonomia i jej wpływ na kursy walutowe

Kurs walutowy oznacza cenę danej waluty wyrażoną w obcej walucie i określany jest na podstawie wszelkich transakcji kupna i sprzedaży danej jednostki pieniężnej. Im silniejszy gospodarczo kraj, tym bardziej wartościowa jest jego waluta w stosunku do innych. Z tego powodu czynniki makroekonomiczne determinujące sytuację gospodarczą w kraju odgrywają tak istotną rolę w kształtowaniu cen walut.

Wskaźniki makroekonomiczne stanowią ważną podpowiedź dla inwestorów na rynku walutowym. – Tłumaczy przedstawiciel kantoru internetowego Centnet.pl. – Podsumowują one sytuację gospodarczą w danym kraju i pozwalają spekulować na temat jej dalszego rozwoju. Wiele zależy tu od prowadzonej przez państwo i banki polityki pieniężnej, gdzie z  góry ustalane wartości wskaźników, takich jak np. stopy procentowe czy decyzje związane z importem i eksportem dóbr, mają ogromny wpływ na kursy walutowe. Już same zapowiedzi tego typu zmian wywołują określone reakcje inwestorów, których zainteresowanie daną walutą w zależności od sytuacji gospodarczej w kraju może wzrastać lub maleć, co odbija się na cenach jednostek pieniężnych.


Rodzaje czynników makroekonomicznych

Jakie dokładnie czynniki makroekonomiczne przyczyniają się do kształtowania cen na rynku walutowym?

  • Stopy procentowe – uzależnione od przyjętej polityki monetarnej określają, ile kosztuje pożyczenie pieniądza, co wpływa zarówno na ceny kredytów, jak i wielkość depozytów. Niższe stopy procentowe zachęcają do zadłużania się, natomiast wyższe zwiększają oprocentowanie depozytów, co sprawia, że inwestorzy chętnie lokują kapitał zagraniczny w danym kraju, podnosząc tym samym wartość danej waluty.
  • Inflacja – wskaźnik ten wyraża szybkość wzrostu cen w kraju – im szybszy wzrost w stosunku do innych gospodarek, tym mniejsza konkurencyjność towarów, a więc też waluty, która może ulec deprecjacji.
  • PKB – produkt krajowy brutto określa ilość dochodu państwa, co stanowi wskaźnik rozwoju gospodarczego. Im szybszy wzrost, tym bardziej wartościowa waluta, której cena wzrasta, a pozycja umacnia się.
  • Bezrobocie – im niższa stopa bezrobocia, tym lepsza sytuacja gospodarcza w kraju, a więc i większa wartość danej waluty.

Te i inne czynniki makroekonomiczne, takie jak bilans handlowy, obok sytuacji geopolitycznej i zjawisk psychologicznych, znacząco wpływają na fluktuację kursów walutowych.


 

Dodaj komentarz