wskaznik ogolnego zadluzenia

Czym jest wskaźnik ogólnego zadłużenia?

Artykuł zaktualizowany 3 października 2021


Kredyty i pożyczki dla przedsiębiorców są jednym z głównych instrumentów finansowania działalności. Dzięki nim firma może się rozwijać poprzez inwestowanie w nowsze i lepsze technologie, a także rozwijać swoją działalność na szersze obszary. Praktycznie każdy firma ma już swoje ułożone strategie i plany odnośnie prowadzenia biznesu i chce je stopniowo wdrażać. Niemniej jednak do ich realizacji potrzeba środków finansowych, które niejako popychają nasze pomysły do przodu i pozwalają je urzeczywistnić.


Jednak bywa tak, ze ilość jednocześnie zaciągniętych zobowiązań finansowych nie pozwala nam wcielać w życie kolejnych rozwiązań rozwojowych, a my w swoich dążeniach nie umiemy realnie ocenić ryzyka kolejnych inwestycji. I tutaj nam z pomocą przychodzi wskaźnik ogólnego zadłużenia.

Co to jest wskaźnik ogólnego zadłużenia?

Wskaźnik ogólnego zadłużenia jest jednym z wielu instrumentów finansowych, wykorzystywanych przy analizie sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa. Przedstawia on realną kondycję firmy oraz stopień jej obciążenia kapitałowego (pożyczki, kredyty). Daje on ogólną wiedzę na temat źródeł finansowania majątku firmy. Stanowi on istotną informację dla wierzycieli przedsiębiorstwa, ponieważ określa zabezpieczenie ich wierzytelności majątkiem firmy, która jest u nich zadłużona. Wskaźnik ten jest też cenną informacją dla samego przedsiębiorcy, bo określa ryzyko podejmowania kolejnych inwestycji i zaciągania na ten cel kolejnych kredytów. Głównym źródłem oceny kondycji firmy jest bilans i sprawozdanie finansowe z dotychczasowej działalności  przedsiębiorstwa. Im ten wskaźnik jest wyższy, tym zadłużenie przedsiębiorstwa jest większe.

Dlaczego warto przeprowadzić analizę zadłużenia?

Taka analiza stanowi ocenę płynności finansowej firmy. Dostarcza wielu ważnych informacji na temat sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Pozwala ona na trafne i świadome podejmowanie decyzji odnośnie dalszych działań biznesowych. Wskaźnik ogólnego zadłużenia pokazuje, czy dane przedsiębiorstwo jest w stanie udźwignąć kolejne zobowiązania finansowe i wdrożyć dalsze inwestycje, bez uszczerbku dla samej firmy.

Tego typu informacje są również nieocenionym źródłem wiedzy dla przyszłych i teraźniejszych partnerów i kontrahentów biznesowych firmy, ponieważ pokazują one stan finansowy przedsiębiorstwa oraz  charakter i trafność dokonywanych dotychczasowych jego działań.

Można powiedzieć, że w wartości tego wskaźnika poniekąd możemy ocenić słuszność strategii rozwoju firmy oraz systemu jej zarządzania.  Dlatego wykonanie bilansu zadłużenia firmy jest często wymagane przez banki i inne instytucje finansowe, które udzielają dotacji, pożyczek i kredytów przedsiębiorcom.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia firmy – jak to zrobić?

Generalnie każdy przedsiębiorca powinien mieć jasną i klarowną wiedzę na temat wyników finansowych swojej firmy i skuteczności wdrożonych w niej działań i strategii.  Niemniej jednak nie każdy szef firmy jest ekonomistą lub ma czas na to, aby to realnie ocenić i wybadać kondycję finansową własnej działalności. Dlatego warto skorzystać z doradztwa profesjonalistów, którzy są ekspertami w dziedzinie oceny kondycji finansowej, takich jak: https://faktoria.pl/.

Dodaj komentarz