objawy i leczenie alzheimer

Choroba Alzheimera – charakterystyka, objawy i leczenie

Artykuł zaktualizowany 4 lutego 2021


Czy wiesz, że z chorobą Alzheimera zmaga się ponad 14 milionów ludzi na całym świecie? Tylko w Polsce schorzenie to zostało zdiagnozowane u blisko 250 tysięcy osób. Prognozuje się, że za jakieś 50 lat pacjentów tego typu będzie nawet dwa razy więcej.

Przygnębiający jest też fakt, iż do tej pory nie wynaleziono jeszcze skutecznego leku, który hamowałby rozwój albo całkowicie leczył Alzheimera. W tej sytuacji rozsądnym jest więc zdobycie jak najszerszej wiedzy z tego zakresu.


Charakterystyka choroby Alzheimera

Alzheimer, czyli choroba otępienna odkryta i szeroko opisana została nieco ponad 100 lat temu. Zapadają na nią przede wszystkim osoby w podeszłym wieku, które ukończyły 60-65 lat. Wiadomo na pewno, że za najbardziej uciążliwe objawy odpowiedzialny jest zanik komórek nerwowych w mózgu. Udowodniono na przykład, że blisko połowa neuronów umiera do 12 lat od zdiagnozowania choroby. Efektem są zaniki pamięci oraz niska zdolność poznawcza.

Co ważne, Alzheimer może być dziedziczony. Oznacza to, że na jego występowanie narażone są o wiele bardziej osoby, u których w rodzinie tego rodzaju choroba już występowała.


Najczęściej występujące objawy

Medycy wyodrębniają trzy główne fazy postępów choroby Alzheimera. W tej wczesnej następuje utrata świeżej pamięci, niemożność przyswajania nowej wiedzy i informacji czy problemy językowe. W fazie pośredniej chory traci zdolność zapamiętywania, często ma kłopoty z orientacją, może być też nieprzyjemny poprzez częste zmiany nastroju oraz osobowości.

W fazie zaawansowanej Alzheimera możemy już mówić o stanie ciężkim pacjenta. Niemożność samodzielnego wykonywania podstawowych czynności, niemożność samodzielnego picia, jedzenia, przełykania czy brak kontroli nad zwieraczami – to najczęściej występujące objawy, jakie u schyłku daje Alzheimer. Domy opieki właśnie takich podopiecznych przyjmują najczęściej. Pacjenci pozostają wtedy pod całodobową opieką profesjonalnych medyków, mogą liczyć na doraźne łagodzenie najbardziej uciążliwych objawów, są też objęci leczeniem paliatywnym. Warto zdać sobie sprawę z tego, że w końcowym stadium choroby pacjent zapada w śpiączkę i umiera.


Czy da się leczyć Alzheimera?

Do tej pory nie wynaleziono skutecznego leku, który umożliwiłby całkowite wyleczenie choroby albo nawet jej skuteczne zahamowanie. Pacjent może być jednak poddany kuracji, dzięki której Alzheimer postępuje wolniej i daje łagodniejsze objawy. Większość zalecanych leków hamuje rozkład acetylocholiny, która odpowiada za procesy pamięciowe. Dostępne leki mogą też regulować stężenie neuroprzekaźnika, jakim jest kwas glutaminowy – jego zbyt wysoki poziom wpływa na problemy z koncentracją i zapamiętywaniem.

Co ciekawe, ponieważ Alzheimer jest coraz częściej występującą chorobą, która charakteryzuje się uciążliwymi objawami, na całym świecie prowadzonych jest szereg badań nad lekami nowej generacji. W tym samym czasie powstaje teraz co najmniej kilka lekarstw, które dają nadzieję pacjentom na całkowite wyleczenie albo skuteczne zahamowanie Alzheimera. Choroba otępienna nie pozwala bowiem na normalne funkcjonowanie. Sprawia, że dyskomfort odczuwa nie tylko pacjent, ale też wszyscy bliscy będący w jego otoczeniu. Zdarza się, że rodzina pacjenta nie jest w stanie sprawować nad nim opieki, a decyzja o oddaniu go do domu opieki jest przecież niezwykle trudna.


Artykuł przygotowany w oparciu o stronę internetową domu seniora Jovimed.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *