smutni mężczyźni biznesmeni

Co to jest upadłość konsumencka i kto może ją ogłosić?

Artykuł zaktualizowany 31 sierpnia 2019


Upadłość konsumencka inaczej postrzegana jako bankructwo jest postępowaniem sądowym przeznaczonym dla osób fizycznych. Obecna nowelizacja ustawy o upadłości konsumenckiej pozwala zadłużonym w nadmiernym stopniu na skuteczne i kompleksowe umorzenie długów.


Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Bankructwo może ogłosić każdy kto nie spłaca zobowiązań finansowych przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Ponadto pozostaje w spirali długu wiecznych odsetek, które trzymają go w szarej strefie funkcjonowania. Dłużnik nie musi posiadać żadnego majątku oraz środków na pokrycie kosztów postępowania. Co daje obecnie szerokie pole do popisu dla osób borykających się z kilkumiesięcznymi zaległościami w płatnościach kredytów, chwilówek i wielu innych zobowiązań finansowych.

Ponadto wniosek o upadłość może złożyć jedynie dłużnik. Wierzyciele zostali pozbawieni tego przywileju. Niemniej jednak mogą dochodzić o zaspokojenie swoich wierzytelności w trakcie trwania postepowania upadłościowego.


Jak wygląda upadłość konsumencka?

Jeszcze do niedawna to wyjście z trudnej sytuacji finansowej wydawało się wersją ostateczną i raczej nie braną pod uwagę. Dlaczego ? Otóż w upadłością wiązała się również utrata całego majątku na rzecz wierzycieli i spłat wszystkich zobowiązań. Ponadto umorzenie długów zależało od wysokości samego majątku. Jeżeli nasze aktywa nie pokrywały całości naszych zobowiązań, to niestety nie mogliśmy liczyć na pełne umorzenie. Postępowanie upadłościowe łączyło roszczenia wielu wierzycieli i głównym jego celem było zaspokojenie ich potrzeb.

Obecnie prawo nieco to zmieniło na korzyść konsumentów, teraz to postępowanie już nie wiąże się z likwidacją majątku.  Dłużnik ma szansę uratować swój majątek, zawierając korzystny układ z wierzycielem. Opcja ta jest szczególnie korzystna dla posiadaczy kredytów hipotecznych we frankach.

Zawarta umowa w postępowaniu upadłościowym może spowodować umorzenie części kredytu, przekraczającej wartość rynkową nieruchomości.

W sytuacji gdy utrata domu czy mieszkania jest nieuchronna, to sąd dłużnikowi przekazuje z wartości sprzedaży nieruchomości kwotę na pokrycie dwuletniego najmu mieszkania na tzw. „Nowy start”.


Kiedy wniosek o upadłość konsumencką zostanie oddalony?

Sąd może oddalić wniosek o upadłość konsumencką w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich to sytuacja kiedy zobowiązanie zostało zaciągnięte w stanie niewypłacalności. Jednym słowem kiedy zaciągnęliśmy dług na przykład w chwilówce nie mając środków na jego pokrycie.

Drugi przypadek to zaciągnięcie zobowiązania finansowego w celu oszustwa. Inaczej rzecz ujmując działanie z premedytacją na szkodę wierzyciela, czyli wzięcie pożyczki z zamiarem,  aby jej nie spłacić i ogłosić bankructwo.

I tutaj pojawiają się schody, ponieważ przynamniej pierwsza z wymienionych przyczyn dotyczy większość osób borykających się z problemami finansowymi oraz długami. Przed sądem łatwo udowodnić, że ktoś miała za niskie dochody, aby brać pożyczkę na kwotę je przewyższającą, a jednak wziął. Co od razu dyskwalifikuje go do upadłości konsumenckiej. Ponadto naturalnym procesem jest, że jak się wpadnie w kłopoty finansowe, to próbuje ratować się kolejną pożyczką, licząc że sytuacja się w końcu zmieni. A to właśnie wpływa na niekorzyść wnioskującego. Poza tym funkcjonuje duży margines interpretacji jak i ze strony na tak jak i na nie.

Istotną sprawą jest, aby we wniosku umiejętnie naświetlić sytuację dłużnika, tak aby uniknąć wiele często popełnianych błędów. W tej sytuacji warto poradzić się prawnika, który będzie wiedział jakich kruczków unikać, tak aby wniosek przeszedł.


 

 

Dodaj komentarz