pożyczka na mieszkanie

Odnawialne źródła energii – jak uzyskać pożyczkę unijną?

Artykuł zaktualizowany 31 sierpnia 2019


Odnawialne źródła energii to zarazem alternatywny sposób na pozyskiwanie zasobów energetycznych, które przyczyniają się do obniżenia rachunków energetycznych, ale też ekologiczne rozwiązania, promowane przez Departament Unii Europejskiej. W związku z tym mamy do wyboru wiele instrumentów finansowania z unii na realizację tego typu rozwiązań, począwszy o dofinansowań po kredyty na preferencyjnych zasadach.

Od połowy kwietnia 2019 w Pomorskim Funduszu Pożyczkowym ruszył kredyt preferencyjny na inwestycje w ekologiczne rozwiązania energetyczne dla Małych i Średnich przedsiębiorstw.


Dla kogo przeznaczona jest pożyczka?

O pożyczkę OZE mogą ubiegać się inwestorzy z sektora MŚP, chcący wybudować instalacje wytwarzania energii OZE na terenie województwa pomorskiego. Projekt inwestycyjny musi przyczyniać się do zwiększenia zainstalowanych mocy OZE na terenie województwa pomorskiego.


Na jakie inwestycje może być przeznaczona pożyczka?

Pożyczka udzielana jest na wsparcie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE). Środki finansowe z kredytu mogą być przeznaczone na instalację (w tym mikroinstalację) wraz z infrastrukturą przyłączeniową źródła do sieci, która wytwarza energię elektryczną bądź cieplną z odnawialnych nośników, wykorzystujących słońce, biogaz, energię ziemi, biomasę, a także wodę.

W projekcie dopuszcza się wsparcie na przebudowę oraz rozbudowę sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w obszarze projektu OZE. Elektrownie wodne mogą uzyskać finansowanie jedynie na ich modernizację. Podejmowane działania muszą wpisywać się w Program Ochrony Środowiska.


Wysokość i koszty pożyczki

Wysokość kredytowania do 15 mln zł, maksymalny okres kredytowania to 15 lat. Fundusz pożyczkowy umożliwia karencję do 24 miesięcy w spłacie kapitału, niezależnie od rodzaju inwestycji OZE.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy (PFP) oferuje oprocentowanie kredytu na warunkach preferencyjnych (przepisy o pomocy publicznej) i rynkowych (komercyjnych), w zależności od spełnionych wymagań projektu.
Oprocentowanie w skali komercyjnej wynosi 2,4%. Uzależnione jest od oceny kredytowej inwestora i proponowanych zabezpieczeń spłaty.

Warunki preferencyjne:

  • od 0,25% – w przypadku spełnienia dwóch lub więcej warunków kryterium preferencji.
  • od 0,5% w przypadku spełnienia jednego z warunków preferencji.

W razie niespełnienia kryterium preferencji kredyt udzielany jest na warunkach rynkowych. Prowizja od pożyczki wynosi 0 zł.


Obszary preferencji

W ramach pożyczki na preferencyjnych warunkach, należy spełnić jedno lub więcej następujących kryteriów:

  • Obszar, na którym ma być realizowana inwestycja, wpisuje się w dokumenty gminne w zakresie gospodarki niskoemisyjnej lub zaopatrzenia w energię.
  • Innowacyjne rozwiązania w zakresie zastosowania systemów i urządzeń do realizacji inwestycji.
  • Zapewnia największy efekt ekologiczny w stosunku do nakładów inwestycyjnych. Kryterium dotyczy w szczególności m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *