design wnetrz

Jakie perspektywy daje studiowanie Architektury Wnętrz?

Artykuł zaktualizowany 18 października 2022

Wykonywanie zawodu architekta wnętrz pozwala na kreowanie przestrzeni indywidualnych i użytkowych. Chociaż studia na tym kierunku należy klasyfikować jako techniczne, to studentom ponadto niezbędny jest zmysł estetyczny i zdolności artystyczne.

Jaką wiedzę i umiejętności zdobywają w toku kształcenia studenci Architektury Wnętrz?

Większość uwagi w kształceniu na tym kierunku poświęca się kwestiom artystycznym. Nacisk kładziony jest na rysunek, rzeźbę, techniki plastyczne, malarstwo i elementy kompozycji. W toku studiów słuchacze uczestniczą także w zajęciach z rysunku technicznego, geometrii czy rysunku architektoniczno-budowlanego. Program studiów nastawiony jest na projektowanie, w tym projektowanie graficzne, projektowanie mebli oraz projektowanie wnętrz. Na niektórych uczelniach studenci mogą rozszerzyć swoją wiedzę o elementy psychologii, prawa budowlanego, konserwacji zabytków czy materiałoznawstwa.

Na jaką pracę mogą liczyć absolwenci Architektury Wnętrz?

Architektura Wnętrz to dziedzina, w której sztuka idzie w parze z nauką. Przed absolwentami tego kierunku otwiera się szeroki wachlarz możliwości. Im bardziej sprecyzowana specjalność, tym lepiej określona perspektywa zatrudnienia. Absolwenci studiów na kierunku Architektura Wnętrz mogą liczyć na:

  • pracę w biurze projektowym – architekci zajmują się projektowaniem wnętrz mieszkalnych oraz użytkowych; ponadto mogą świadczyć kompleksowe usługi obejmujące nie tylko wykonanie projektu, ale również wykończenie,
  • zatrudnienie w firmie deweloperskiej – tutaj obowiązki architekta obejmują głównie projektowanie inwestycji oraz wykonanie aranżacji wnętrz sprzedawanych lokali,
  • możliwość projektowania scenografii i wystaw – absolwenci Architektury Wnętrz mogą również tworzyć scenografię filmowe, teatralne i reklamowe; oprócz tego mogą zajmować się projektowaniem przestrzeni wystawienniczych,
  • pracę w muzeum lub w galerii sztuki – absolwent Architektury Wnętrz może być odpowiedzialny nie tylko za zaaranżowanie przestrzeni takiego miejsca, ale również za komunikację z odwiedzającymi.

Zarobki architekta wnętrz są oczywiście uzależnione od miejsca zatrudnienia, ale średnio mogą wynosić nawet 5000 zł brutto miesięcznie.

Studia na kierunku Architektura Wnętrz w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie – czy warto?

Warszawska uczelnia oferuje przyszłym studentom studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Architektura Wnętrz oraz możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia, kończących się uzyskaniem tytułu magistra. I semestr Architektury Wnętrz to niejako egzamin sprawdzający predyspozycje do wykonywania zawodu. Zajęcia na studiach obejmują ćwiczenia laboratoryjne z rysunku, malarstwa oraz rzeźby, a także ćwiczenia z podstaw projektowania. Zajęcia na kierunku Architektura Wnętrz w WSEiZ prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę w świetnie wyposażonych pracowniach oraz z użyciem darmowego oprogramowania. Studia na tej uczelni pozwalają słuchaczom na poszerzenie kompetencji w aspekcie logistycznym i technicznym. Absolwenci Architektury Wnętrz na WSEiZ doskonale odnajdują się na rynku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *