kobieta w maseczce

Zawieszenie spłaty rat w czasie koronawirusa – jakie są możliwości?

Artykuł zaktualizowany 7 maja 2020


Posiadanie zobowiązań finansowych w czasie pandemii koronawirusa COVID-19, spędza sen z powiek nie jednemu kredytobiorcy. Niektórzy z nich utracili częściowo, a nawet i w całości dochód, a tym samym nie mają jak płacić raty zaciągniętego kredytu czy pożyczki. Na szczęście instytucje bankowe i pozabankowe, niosą pomoc w tym trudnym okresie. Jak wygląda zawieszenie spłaty rat w koronawirusie?


Zawieszenie spłaty rat w czasie koronawirusa

Zamrożenie gospodarki spowodowało, że wielu kredytobiorców nie ma środków przeznaczonych na spłatę rat zaciągniętego zobowiązania zgodnie z harmonogramem spłaty. W związku z trudną sytuacją w kraju, Związek Banków Polskich, wypracował rozwiania, które mają ułatwić zachowanie płynności finansowej klientów i spłatę rat. Należą do nich:

 • możliwość odroczenia spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez 3 miesiące i jednocześnie wydłużenie spłaty kredytu o ten sam okres,
 • możliwość udzielenia pomocy przedsiębiorcą, którzy wykazywali zdolność kredytowa na koniec 2019 roku, a ucierpieli na skutek pandemii koronawirus i którym upływa termin odnowienia istniejącego finansowania. Przedsiębiorca może złożyć wniosek, by finansowanie zostało odnowione na okres do 6 miesięcy,
 • możliwość odroczenia spłat rat leasingowych. Obowiązują tu zasady jak przy odroczeniu spłaty kredytów, brak pobierania opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków o zawieszenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych,
 • ułatwienie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w celu poprawy sytuacji finansowej klientów, którzy ucierpieli na skutek pandemii koronawirusa COVID-19.

Jakie kredyty można zawiesić w czasie pandemii koronawirusa?

Wszelkie ułatwienia w spłacie kredytów w trakcie pandemii koronawirusa, kierowane są zarówno do osób fizycznych, jak i prowadzących działalność gospodarczą. Rozwiązania opracowane przez Związek Banków Polskich, dotyczą:

 • Kredytów gotówkowych,
 • Kredytów firmowych,
 • Kredytów mieszkaniowych (hipotecznych),
 • Kredytów konsolidacyjnych

Bank może również ułatwić spłatę rat leasingowych oraz pomóc tym, którzy korzystają z faktoringu.

Koronawirus a wakacje kredytowe

Ograniczenia w funkcjonowaniu  przedsiębiorstw sprawiło, że wiele osób zostało częściowo lub całkowicie pozbawionych dochodów. Tym samym ich sytuacja finansowa znacznie się pogorszyła. Osoby, które mają do spłacenia kredyt lub pożyczkę, mogą mieć problem z uregulowaniem zobowiązania. Na całe szczęście banki postanowiły wyjść na przeciw oczekiwaniom klientów, oferując im pomoc w tym trudnym okresie. Jednym z rozwiązań, są wakacje kredytowe, możliwość odroczenia rzez bank płatności określonej liczby rat kredytu. W związku z COVID-19. Taka opcja była dostępna już przed atakiem COBID-19, ale ze względu na pandemię, jest kilka znaczących różnić. Przede wszystkim:

 • okres zawieszenia wynosi od 3 do 6 miesięcy,
 • zawieszeniu podlega część odsetkowa, część kapitałowa lub cała rata,
 • wakacje kredytowe wnioskuje się online,
 • zastosowano uproszczone procedury.

Banki udzielają wakacji kredytowych przede wszystkim tym klientom, którzy uargumentują wniosek złą sytuacją finansową, która jest wynikiem COVID-19.

Więcej informacji znajdziecie na: https://pozyczkaposzukiwana.pl/koronawirus-i-kredyt-jak-zawiesic-splate-rat/

Dodaj komentarz