prawnik

Komornik sądowy i egzekucja komornicza

Artykuł zaktualizowany 3 października 2021

Komornik sądowy – kim jest?

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, który zajmuje się przede wszystkim egzekucją tytułów wykonawczych. Najprościej ujmując zajmuje się on nakazem spłaty długów i odbieraniem zasądzonej należności od dłużników. Każdy komornik sądowy działa przy odpowiadającym mu sądzie rejonowym, np.  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie. Tytuł funkcjonariusza publicznego, tak jak w przypadku posła, sędziego czy prezydenta, z uwagi na szczególną pozycję zawodową daje komornikowi również szczególną ochronę prawną. Osoba pełniąca funkcję komornika prowadzi własną kancelarię komorniczą, w ramach której przeprowadza czynności egzekucyjne.

Kto może zostać komornikiem sądowym?

Aby móc zostać jednak komornikiem sądowym należy spełniać kilka ważnych warunków, między innymi:

  • mieć ukończony 26 rok życia;
  • posiadać obywatelstwo polskie i nieposzlakowaną opinię;
  • posiadać pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych;
  • nie być karanym za przestępstwa bądź przestępstwa skarbowe, jak również nie być podejrzewanym o popełnienie przestępstwa.

Dodatkowo istotne jest odpowiednie wykształcenie i przygotowanie zawodowe. A mianowicie chodzi o posiadanie tytułu magistra z zakresu prawa, odbycie aplikacji komorniczej i co najmniej 2-letni staż na stanowisku asesora komorniczego. I jeszcze istotny w tym zakresie szczegół, jakim jest złożenie egzaminu komorniczego. Jeżeli wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione, wówczas następuje mianowanie do pełnienia funkcji komornika przez samego Ministra Sprawiedliwości.

Komornik sądowy i egzekucja komornicza. Co warto o niej wiedzieć?

Egzekucja komornicza ma miejsce wówczas, gdy dłużnik uchyla się od obowiązku spłaty zasądzonej mu należności. Rozpoczyna się ona dopiero po nadaniu przez sąd tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Na początku dłużnik zostaje poinformowany drogą listowną o wszczęciu owej egzekucji.

Niejednokrotnie jednak zdarza się, iż sam zainteresowany nie przyjmuje korespondencji. Dlatego też może spodziewać się on osobistej wizyty komornika w miejscu swojego zamieszkania i tym samym następuje ustalanie majątku, z którego miałaby nastąpić spłata zasądzonego długu. Warto w tym momencie wspomnieć o istotnym fakcie, jakim jest odpowiedzialność karna za ukrywanie bądź fałszowanie składników swojego majątku.

Całe postępowanie odbywa się oczywiście na wniosek wierzyciela, na podstawie którego komornik poza kontem bankowym może zająć również wszelkie ruchomości i nieruchomości. W dalszym etapie mogą one zostać publicznie zlicytowane w celu pozyskania funduszy w wiadomej sprawie. Egzekucja komornicza nieruchomości (wymagana wycena rzeczoznawcy) jest jednak po względem formalnym najtrudniejszym etapem całego postępowania.

Dodaj komentarz