czy warto ubezpieczać kredyt gotówkowy

Jak działa ubezpieczenie kredytu i czy warto z niego skorzystać?

Artykuł zaktualizowany 4 lutego 2021


W ostatnim czasie w mediach wrzało. Pojawił się temat ubezpieczeń kredytów. Jedni twierdzili, że banki wymuszają na klientach ich nabywanie, drudzy zaś potwierdzali, że jest to dobra opcja, dzięki której zyskuje się dodatkową ochronę. Nikt z nas nie zna przecież przyszłości i trudno przewidzieć wypadki losowe. My dajemy polisie duży plus. Sprawdź dlaczego.


Zapewniasz sobie ochronę

Nie da się ukryć, że ubezpieczenie kredytu jest polisą indywidualną. Kredytobiorca, który decyduje się na kredyty gotówkowe, musi być pewny, że przez cały okres trwania umowy z bankiem, będzie w stanie wywiązywać się z warunków, jakie przyjął, zaciągając kredyt.

Nikt z nas nie może jednak przewidzieć nagłych przypadków. Ubezpieczenie kredytu działa nie tylko w przypadku śmierci kredytobiorcy, bo na tym tak naprawdę korzystają jedynie spadkobiercy, ale również w innych sytuacjach. Kredyty gotówkowe zostaną spłacone z ubezpieczenia również wtedy, gdy kredytobiorca stanie się niezdolny do wykonywania obowiązków zawodowych czy utraci pracę.


Ten artykuł Ciebie zainteresuje – Jak odnieść sukces w funduszach?


Dbasz o interesy swoich bliskich

Polisa ubezpieczeniowa na życie kredytobiorcy jest istotnym zabezpieczeniem dla bliskich klienta banku. Łatwo jest zaciągać kredyty gotówkowe. Gorzej jest je spłacić, kiedy główny żywiciel rodziny umiera. Dzięki ubezpieczeniu kredytu spadkobiercy nie są zobowiązani do regulowania należności z tego tytułu. Spłata zobowiązania następuje przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Ochrona spadkobierców to zresztą jeden z głównych powodów, dla których rozsądny kredytobiorca decyduje się na ubezpieczenie finansowego zobowiązania.


Kredyty gotówkowe zyskują optymalne zabezpieczenie

To fakt, że ubezpieczenie kredytu jest mile widziane przez same banki. Nie chodzi jednak o to, by koszty kredytu wzrastały, ale raczej o zabezpieczenie zobowiązania. Polisa to zapewnienie dla instytucji bankowej, że nawet w przypadku niemożności spłaty kredytu przez kredytobiorcę, ten i tak zostanie uregulowany. Za klienta banku zrobi to towarzystwo ubezpieczeniowe.


Możesz liczyć na lepsze warunki kredytowe

Nie da się ukryć, że banki mogą oferować o wiele bardziej korzystne warunki kredytowe klientom, którzy chcą nabyć ubezpieczenie kredytu. Nie jest ono obowiązkowe, ale w wielu instytucjach jest taki wymóg. Dzięki temu, że polisa staje się zabezpieczeniem zobowiązania, jakie zaciąga kredytobiorca, może on liczyć na lepszą ofertę banku.

Kredytobiorcy, którzy zaciągają kredyty gotówkowe i zabezpieczają je ubezpieczeniem, nie muszą płacić wysokiej prowizji za uruchomienie takie zobowiązania. Bardzo często wynosi ona dokładnie 0 złotych. Bank może też zaproponować niższe oprocentowanie i niższą marżę. Wszystko to powoduje, że kredyt jest tańszy. Warto pamiętać, że bank nie zarabia na takich ubezpieczeniach. Kredytobiorca może nabyć polisę indywidualnie, nie musi tego robić za pośrednictwem instytucji bankowej.


 

 

Dodaj komentarz