podatek rolny

Podatek rolny krok po kroku

Artykuł zaktualizowany 3 września 2020


Jest spłacany w kilku rocznych ratach, dotyczy nierzadko nieoczywistych gruntów, a jego wysokość dyktuje rynek. Podatek rolny ma określoną specyfikę, którą musisz poznać, by uniknąć problemów w płatnościach, Podpowiadamy, jak opłacić podatek rolny krok po kroku.


Krok 1: Sprawdź, co podlega opodatkowaniu

Jeśli jesteś właścicielem lub użytkownikiem użytku rolnego, masz obowiązek zapłacić odpowiedni podatek. Co kryje się pod tym dosyć enigmatycznym określeniem? Użytki rolne to szeroka kategoria gruntów różnego typu, które łączy jedno – na ich terenie prowadzi się różnego rodzaju działalność rolniczą.

Do użytków rolnych zalicza się grunty orne, a więc do uprawy roślin, sady i szkółki drzew owocowych, ale też łączy czy pastwiska, na których np. wypasasz zwierzęta gospodarskie. Do tej kategorii zaliczają się też przydomowe ogródki oraz grunty, na których znajdują się elementy zabudowy gospodarczej niezbędne do prowadzenia działalności rolniczej. Mowa np. o chlewie w przypadku hodowców świń czy spichlerzu, gdy mowa o uprawie zbóż. Dodatkowo, jako użytki rolne klasyfikowane są także grunty zadrzewione, które nie są lasami ani sadami, grunty pod stawami do hodowli ryb czy rowy melioracyjne.

Jeśli więc w Twoim posiadaniu (lub użytku) znajdują się różne kategorie gruntów, musisz pamiętać, żeby przy obliczaniu podatku rolnego wziąć pod uwagę je wszystkie.

Krok 2: Poznaj stawki i oblicz podatek

Wysokość podatku rolnego, który musisz zapłacić, zależy od tego, czy jesteś właścicielem terenów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, czy też nie posiadających takiego statusu. Jak je odróżnić?

Za gospodarstwo rolne uważa się obszar o statusie użytku rolnego, który ma powierzchnię większą niż 1 hektar lub 1 hektar przeliczeniowy, i służy prowadzeniu działalności rolniczej. W tym wypadku podatek jest równowartością pieniężną ceny skupu 2,5 kwintala żyta na każdy posiadany przez Ciebie hektar gruntu.

Grunty, które są sklasyfikowane jako użytki rolne, ale służą prowadzeniu działalności innej niż rolnicza, podlegają innej, wyższej stawce podatkowej. Jest to równowartość 5 kwintali żyta na każdy hektar przeliczeniowy gruntu rolnego.

Krok 3: Złóż deklarację podatkową

Obowiązek zapłaty podatku rolnego powstaje pierwszego dnia miesiąca po tym miesiącu, w którym zostałeś właścicielem gruntu. Jeśli jesteś osobą fizyczna, stosowną informację podatkową na ten temat musisz złożyć w ciągu 14 dni od oficjalnego przejęcia gruntu do organu podatkowego, któremu podlega ze względu na położenie (za organ uważany jest np. wójt, burmistrz czy prezydent miasta). W przypadku osób prawnych termin złożenia deklaracji podatkowej upływa 15 stycznia danego roku podatkowego. Osoby fizyczne składają w tym celu deklarację IR-1, a osoby prawne – DR-1.

Krok 4: Pamiętaj o terminach

Zgodnie z przepisami, podatek rolny musisz opłacić w czterech ratach rocznie – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku podatkowego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wysokość podatku nie przekracza 100 złotych – wtedy całość opłacasz tylko w pierwszej racie.

Krok 5: Opłać podatek rolny

Podatek rolny można zapłacić gotówką w stosownym urzędzie, ale znacznie wygodniej jest złożyć deklarację podatkową online. Możesz to zrobić korzystając z serwisu https://przyjazne-deklaracje.pl/podatek-rolny/, gdzie zajdziesz wszystkie niezbędne informacje dotyczące podatku rolnego oraz opłacisz go bez wychodzenia z domu przelewem online.

Dodaj komentarz