gielda

Na czym polega inwestowanie w indeksy giełdowe?

Artykuł zaktualizowany 14 czerwca 2022


Na Giełdzie Papierów Wartościowych można inwestować nie tylko w akcje notowanych na głównym parkiecie spółek, ale i w inne walory. Wśród nich warto wspomnieć o indeksach giełdowych. Czym one są i jak można w nie inwestować?


Pojęcie indeksów giełdowych

Giełda jest rynkiem, na którym notowane są różne papiery wartościowe, między innymi akcje czy obligacje. Natomiast indeks giełdowy to jeden z najważniejszych mierników, który pokazuje, jak zmienia się w czasie cena grupy wybranych do niego instrumentów notowanych na giełdzie. Często mówi się o indeksach największych spółek giełdowych, bądź też spółek należących do jednego sektora lub branży. Indeks giełdowy odwzorowuje zachowania inwestorów i na jego podstawie można wysnuć trafne wnioski co do trendów na danym rynku.

Inwestowanie w indeksy giełdowe polega zatem na podjęciu inwestycji w kilka spółek jednocześnie, choć nie obejmuje to kupowania stricte ich akcji. Jak więc wygląda taka procedura inwestycyjna i co właściwie nabywa inwestor w takim przypadku?

Podstawy inwestowania w indeksy giełdowe

Jeśli inwestor chciałby zainwestować w indeksy giełdowe, to tak naprawdę inwestuje w kontrakty CFD. Pod nazwą tą kryją się kontrakty na różnice kursowe (Contract for difference). W praktyce są one umową, jaką inwestor zawiera z drugą stroną, na wymianę kwoty różnicy pomiędzy wartością instrumentu finansowego (bazowego) w chwili otwarcia oraz zamknięcia kontraktu.

Kontrakty na różnice kursowe na indeksy giełdowe pozwalają inwestorom na prowadzenie efektywnych inwestycji na giełdzie, ale bez konieczności nabywania rzeczywiście akcji i zostawania akcjonariuszem w spółce. Mają otwartą drogą do inwestowania opartego na spekulacjach. Kupując kontrakty CFD na indeksy giełdowe, mogą zakładać się o to, że wzrosną ceny pakietu akcji lub spadną. Kontrakty te są bardzo dobrym pomysłem dla inwestorów, którzy nie mają wystarczająco dużo wolnych środków finansowych do zainwestowania w akcje szerokiego spektrum spółek. Na kontraktach na różnice kursowe można bowiem stosować wysokie dźwignie finansowe, co oznacza potencjalnie zwielokrotnione zyski.

Jak zacząć inwestowanie w indeksy giełdowe i CFD?

Jeśli inwestor zdecyduje się na przeznaczenie swojego kapitału na inwestycje w CFD na indeksy na giełdzie, wówczas nie musi mieć dużo pieniędzy na ten cel. Wszystko dlatego, że można stosować w takim przypadku dźwignię finansową, a brokerzy pobierają niskie marże. Wiąże się to jednak z pewnym poziomem ryzyka inwestycyjnego.

Podobnie jak w przypadku kontraktów CFD na inne aktywa, w przypadku indeksów giełdowych gracz musi wybrać, które najbardziej go interesują. Dobrze jest przeanalizować strategię inwestycji, jaką chce się stosować. Pamiętać należy, że CFD mogą odzwierciedlać cenę różnych instrumentów, nie tylko rodzimych, ale i zagranicznych indeksów giełdowych. Kontrakty na różnicę kursową indeksów giełdowych można znaleźć w ofercie wielu czołowych brokerów rynków finansowych działających na rynkach globalnych, w tym w Polsce. Zobacz też: https://www.xtb.com/pl/edukacja/indeksy-gieldowe

Które CFD na indeksy giełdowe wybrać?

Na świecie funkcjonuje wiele indeksów giełdowych. W Polsce najbardziej popularne są WIG20, czy mWIG40, czyli indeksy 20 największych spółek giełdowych czy 40 średnich spółek notowanych na polskiej giełdzie. Natomiast np. w Stanach Zjednoczonych najbardziej popularny jest indeks Dow Jones, liczony na podstawie wyników spółek na nowojorskiej giełdzie.

Warto powiedzieć, że inwestowanie w CFD na indeksy ma wiele zalet. Wybrać można indeksy polskie i zagraniczne, a same kontrakty na różnice kursowe łatwo zbyć, jeśli inwestor będzie chciał zrealizować inwestycje i zyski z niej wynikające. Kupno CFD na konkretny, wybrany indeks jest łatwiejsze w porównaniu z nabywaniem czy sprzedawaniem akcji, jakie zawarte są w indeksie giełdowym oddzielnie. Jeśli inwestor uważa, że rynek największych spółek giełdowych w Polsce wzrośnie, zainwestować powinien w CFD na indeks WIG20. Kontrakty na różnice kursowe są postrzegane jako najprostszy i przy tym tani sposób na spekulowanie na rynku akcji. Sprawdź: https://www.xtb.com/pl/indeksy-gieldowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *