prawo

Komornik – kim jest i jakie usługi oferuje?

Artykuł zaktualizowany 19 grudnia 2021


Komornik działa przy sądzie rejonowym i jest funkcjonariuszem publicznym. Stanowi on gwarancję odzyskania długu, szczególnie gdy firmie windykacyjnej nie udaje się skutecznie skłonić dłużnika do spłaty zadłużenia.

Zawód komornika powstała w XIX wieku. Pierwsi komornicy w Polsce pojawiali się podczas zaborów. Wtedy byli oni mniej lub bardziej wyedukowani i częściowo opłacani z budżetu państwa oraz otrzymywali prowizję ze ściąganych długów.


Kim jest komornik?

Profesję komornika sądowego określa artykuł 2 ustęp 1, ustawy z dnia 22 marca 2018 r., o komornikach sądowych. Ten akt prawny stwierdza, że komornik nie jest urzędnikiem państwowym, lecz funkcjonariuszem publicznym. Pracuje przy konkretnym sądzie rejonowym, który zajmuje się orzekaniem o roszczeniach na drodze przymusu egzekucyjnego. Na wniosek wierzyciela komornik może prowadzić czynności na dowolnym terenie w obrębie kraju. Wyjątkiem od tej reguły są sprawy dotyczące egzekucji nieruchomości.

Komornik sądowy posiada identyfikator ze zdjęciem, nazwiskiem, pełnioną funkcję z oznaczeniem sądu, przy którym działa.

Komornik sądowy przyjmuje petentów w swojej kancelarii komorniczej od poniedziałku do soboty od godziny 7 rano do 21 wieczorem. Poza wyznaczonym czasem pracy, na wykonywanie czynności, komornik musi mieć zgodę Prezesa sądu. Jeżeli jednak rozpoczął działanie przed godziną 21, to może on je kontynuować bez zgody sądu.

Jakie usługi świadczy komornik?

Komornik prowadzi sprawy egzekucyjne na terenie objętym jurysdykcją sądu rejonowego, któremu podlega. Powierzone zadania wykonuje rzetelnie i terminowo. W tym celu ustala majątek dłużnika i rozwiązuje sprawy finansowe. Działa zarówno po stronie dłużnika, jak i wierzyciela. Dłużnik jest osobą, wobec której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Jego obowiązkiem jest spełnienie świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego względem wierzyciela. Ponosi on koszty całej egzekucji, dlatego powinien dołożyć wszelkich starań, aby jak najszybciej skontaktować się z komornikiem.

Komornik sądowy zajmuje się szerokim zakresem spraw, wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia finansowe i majątkowe. Prowadzi licytacje nieruchomości, w tym wypadku ma ograniczony rejon swojego działania. Sprzedaje również udziały spółek, zajmuje rachunki bankowe należące do dłużników. W tym wypadku do jego obowiązków należy ustalenie, w jakim banku dłużnik ma konto oraz numeru rachunku bankowego. Kiedy już to ustali, wysyła pismo do banku o zablokowanie środków finansowych dłużnika na poczet spłaty długu. Dokonuje zabezpieczeń finansowych dłużników, na poczet spłaty długów wobec wierzycieli

W zakresie świadczonej pracy komornik musi być osobą nie tylko odpowiednio wykwalifikowaną, ale też w pełni zaangażowaną. Do każdego potrzebuje mieć indywidualne podejście, zarówno do klienta (wierzyciela), jak i dłużnika. Czasem musi negocjować lub znaleźć najlepsze wyjście, które zadowoli zarówno wierzyciela, jak i dłużnika. Dlatego właściwe podejście w tak delikatnych sprawach, jak egzekwowanie długu jest bardzo istotne. Przy tym wysoka kultura osobista, która pozwala nieraz na mediacyjne rozwiązanie sprawy, jest bardzo pożądaną cechą.

Artykuł powstał we współpracy z komornik-brzozow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *