Jak regularny wywóz szamba może zapobiec poważnym problemom z instalacją sanitarną?

Artykuł zaktualizowany 4 lipca 2023

Zbiorniki bezodpływowe takie jak szambo to popularny sposób na gromadzenie nieczystości kanalizacyjnych, jednak wiąże się z licznymi obowiązkami dla właściciela. Szambo trzeba przede wszystkim regularnie opróżniać, korzystając z usług firmy asenizacyjnej. Brak zamówienia usługi wywozu zawartości zbiornika na czas może powodować poważne problemy z funkcjonowaniem instalacji sanitarnej. Przepełnienie szamba to także zagrożenie dla środowiska naturalnego. Sprawdź, czemu możesz zapobiec, dbając o regularny wywóz nieczystości!

Korzystanie z szamba regulowane prawem

Każdy, kto zdecyduje się na stworzenie przydomowego szamba, podlega przepisom Ustawy z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych. Zgodnie z ich treścią właściciel zbiornika na płynne nieczystości powinien podpisać umowę na regularny odbiór zawartości szamba z odpowiednią firmą. Jednocześnie może spodziewać się pod tym względem kontroli ze strony gminy.

Wszelkie wykryte nieprawidłowości w tym zakresie mogą zakończyć się nie tylko karą, ale też natychmiastową koniecznością naprawy wszelkich uchybień. Co więcej, właściciel, który pomimo kary czy kontroli nie zastosuje się do zaleceń, może nawet trafić do aresztu. Konsekwencje prawne to ważny, ale nie jedyny powód, dla którego warto zadbać o stały wywóz nieczystości płynnych.

Przepełnione szambo zagrożeniem dla zdrowia!

Nieczystości gromadzące się w zbiorniku to źródło bakterii i innych mikroorganizmów, które mogą stanowić poważne zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi czy zwierząt. Jeśli w wyniku „wylania” szamba dojdzie do kontaktu ze ściekami, poważnie wzrośnie także zagrożenie epidemiologiczne. Do takich sytuacji może dojść, jeśli nie zadba się o opróżnienie zbiornika w odpowiednim momencie. Wystarczy, że nieczystości dostaną się do gleby w ogródku uprawnym z warzywami czy do źródła wody, którą wykorzystujesz w domu.

Pozostaje również kwestia sprzątania po takim wypadku, nie mówiąc o nieprzyjemnych zapachu ścieków unoszącym się wokół przez długi czas. Właśnie dlatego warto podpisać umowę na regularny wywóz nieczystości z firmą asenizacyjną. Usługodawcy tacy jak mToilet.pl korzystają z nowoczesnych i w pełni higienicznych technik wypompowywania ciekłych nieczystości, nie zanieczyszczając w żaden sposób otoczenia.

To oczywiście nie zwalnia właściciela szamba z odpowiedzialności i kontroli zawartości szamba. Służą do tego m.in. elektryczne czujniki, które informują, kiedy nadchodzi czas, aby zamówić beczkowóz. A jak przepełnione szambo może wpływać na domową instalację sanitarną?

Regularne opróżnianie szamba a drożność kanalizacji

To oczywiste, że regularne opróżnianie zbiornika z nieczystościami istotnie wpływa na stan i drożność kanalizacji i jej poszczególnych elementów, takich jak rury czy kanały. Jeżeli w odpowiednim czasie zamówisz usługę firmy asenizacyjnej, po opróżnieniu zbiornika zyskasz nie tylko puste szambo, ale także pustą, w pełni przepustową kanalizację.

Nieczystości, które gromadzą się w rurach, zalegają tam z uwagi na wysoki poziom napełnienia szamba. Regularne oczyszczanie zbiornika bezodpływowego to zatem pewność drożności instalacji sanitarnej. Nie musisz wówczas obawiać się zwałów tłuszczów, które z kolei mogą blokować swobodny przepływ do szamba innych zanieczyszczeń. Zapchana kanalizacja będzie z pewnością wiązać się z wysokimi kosztami naprawy i udrożnienia rur, ponieważ metoda ciśnieniowa nie zawsze okazuje się skuteczna.

Koszty mogą rosnąć, jeśli konieczne okaże się odkopanie kanalizacji i ponowne jej położenie. A gdy instalacja znajduje się np. pod kostką brukową, wydatek staje się jeszcze poważniejszy. Na pewno o wiele bardziej niż cena jednorazowego opróżnienia szamba według standardowych procedur.

W większości przypadków gospodarstw domowych, które korzystają z szamba, konieczność jego opróżnienia przypada średnio co 3–4 tygodnie. Pamiętaj, że usługę wypompowywania nieczystości należy zlecić firmie posiadającej do tego stosowne uprawnienia i dysponują nowoczesnym sprzętem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *