nauka jezyka angielskiego

Jak prawidłowo używać gerund i infinitive?

Artykuł zaktualizowany 2 października 2023

Nauka języka angielskiego wiąże się nie tylko z poznawaniem nowych słówek – to także konieczność przyswojenia sobie pewnych reguł gramatycznych. Jednym z zagadnień, które sprawiają trudność osobom uczącym się angielskiego, są gerund i infinitive. Czym się one różnią?

Jaka jest różnica między gerund a infinitive?

Aby prawidłowo stosować gerund i infinitive (gerund and infinitives), zacząć trzeba od poznania występujących między nimi różnic. Czym jest gerund, a czym infinitive? Najprościej mówiąc, gerund to czasownik z końcówką -ing. Infinitive to z kolei czasownik w bezokoliczniku – poprzedzony słowem „to”. Różnicę doskonale widać na przykładach:

 • working – gerund | to work – infinitive;
 • writing – gerund | to write – infinitive;
 • swimming – gerund | to swim – infinitive.

Jednym z powodów, dla których używanie gerund i infinitive sprawia trudność osobom uczącym się języka angielskiego, jest brak znajomości zasad. Zarówno gerund, jak i infinitive należy stosować w określonych sytuacjach – reguły są precyzyjne. Stąd też ich zapamiętanie jest niezbędne, aby nie popełniać błędów.

Zasady stosowania gerund i infinitive znajdziesz w każdej książce do nauki języka angielskiego. Ten temat jest poruszany również na zajęciach w szkole językowej czy podczas wyjazdu na obóz językowy. Potrzebujesz szybkiej ściągi? Znajdziesz ją poniżej.

Kiedy należy stosować gerund?

Gerund stosuje się w niektórych wyrażeniach i po niektórych słowach, np. czasownikach ruchu i czasownikach statycznych. Jeżeli chcesz nauczyć się prawidłowo używać gerund, zapamiętaj poniższe zasady:

 • gerund stosuje się po niektórych czasownikach, np. love, hate, dislike i like – przykłady: I like reading. I hate swimming.;
 • gerund używa się po przyimkach, np. in, on, at czy about – przykład: I want this in writing.;
 • gerund stosuje się w czasach continuous – przykład: I have been reading.;
 • gerund następuje po niektórych wyrażeniach, np. feel like – przykład: We feel like having a cup of tea.;
 • gerund może pojawić się na początku zdania jako podmiot – przykład: Biking is my newest hobby.

W tym przypadku nie ma drogi na skróty – pozostaje „wykuć” reguły. Jeżeli dopiero zaczynasz uczyć się angielskiego, lista czasowników czy wyrażeń będzie mocno okrojona, ale z każdym kolejnym poziomem zaawansowania będzie się wydłużać.

Jak prawidłowo używać infinitive – przykłady

Infinitive – podobnie jak gerund – ma zastosowanie w określonych sytuacjach – po niektórych czasownikach, pewnych zwrotach i słowach. Najważniejsze zasady brzmią następująco:

 • infinitive używa się po czasownikach, np. want, care, need czy decide – przykłady: I decided to go home as soon as possible. She wanted all his friends to come to his party.;
 • infinitive może być też podmiotem w zdaniu – przykład: To err is human.;
 • infinitive pojawia się po zwrocie I would like – przykład: I would like to ask you something personal.

Mimo że opisane powyżej reguły pomagają w prawidłowym stosowaniu gerund i infinitive, to trzeba pamiętać też o wyjątkach. Niekiedy możliwe jest wymienne używanie gerund i infinitive – wówczas sens zdania nie ulega zmianie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *