mezczyzna oblicza podatki

Jak opodatkować sprzedaż za granicę?

Artykuł zaktualizowany 17 listopada 2020


Opodatkowanie sprzedaży krajowej zwykle nie pozostawia wielu wątpliwości, bowiem reguły nakładania obowiązku podatkowego zostały jasno określone przez polskie ustawodawstwo. Problem pojawia się jednak w kontekście sprzedaży za granicę. Tutaj w kontekście podatku VAT nie ma jednolitych regulacji, szczególnie jeśli chodzi o sprzedaż towarów czy usług osobom fizycznym.


Sprzedaż dla innego przedsiębiorcy

Sprzedaż za granicę towarów innemu przedsiębiorcy zwykle jest opodatkowana stawką zerową, co jest bardzo korzystne dla sprzedającego, bowiem nie ma on obowiązku odprowadzania podatku VAT od dokonanej transakcji. Niestety, od tej reguły są pewne wyjątki, a dotyczą one kwestii formalnych dokonania sprzedaży za granicę. Każda sprzedaż za granicą musi być, dla celów podatku VAT, odpowiednio udokumentowana. Niezbędną dokumentację określają przepisy ustawy o podatku VAT, która nie tak dawno została w tej kwestii znowelizowana.

Nieposiadanie odpowiednich dokumentów na dzień powstania obowiązku podatkowego niesie za sobą konsekwencję w postaci braku możliwości zastosowania zerowej stawki VAT. Wtedy też należy opodatkować transakcję w takiej stawce, jakby dotyczyła ona sprzedaży krajowej. Na szczęście przedsiębiorca po zdobyciu odpowiedniej dokumentacji, w kolejnych okresach podatkowych ma prawo dokonać korekty i odliczyć zapłaconą na rzecz urzędu skarbowego kwotę VAT. Aby móc skorzystać z tej procedury należy być zarejestrowanym jako podatnik VAT-UE.

Sprzedaż podmiotom prywatnym

Sprzedaż za granicę towarów osobom fizycznym nie jest już tak prosta, jak w przypadku przedsiębiorców. Tutaj nie można bowiem zastosować bardzo uproszczonych procedur, a podatek VAT powinien być odprowadzony w kraju odbiorcy. W tym celu należy oczywiście zarejestrować się tam jako podatnik VAT, co dodatkowo utrudnia całą procedurę sprzedaży. Na szczęście przedsiębiorcy mają prawo zastosować zwolnienie z opodatkowania w kraju nabywcy i zapłacić należny podatek VAT w kraju, z którego został wysłany towar. Sprzedaż za granicę w tym kontekście ma jednak pewne limity, które zostały określone dla poszczególnych krajów.

Do tych limitów przedsiębiorca może zapłacić VAT w swoim kraju, natomiast nawet najmniejsze przekroczenie danego limitu powoduje konieczność zapłacenia podatku VAT w kraju odbiorcy. Jest to często powodem, dla którego sprzedaż za granicę na rzecz osób fizycznych nie cieszy się dużą popularnością – kwestie podatku VAT są bowiem bardzo problematyczne dla firm, a dodatkowo bardzo czasochłonne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *