faktoring

Czy warto skorzystać z faktoringu dla firm?

Artykuł zaktualizowany 4 lutego 2021


Prowadzenie działalności gospodarczej w naszym kraju wiąże się z pewnymi zagrożeniami, które mogą wpłynąć na rozwój samej spółki. Niewątpliwie do tej najbardziej paraliżującej działalność firmy jest utrata płynności finansowej.


Analiza finansowa a rozwój firmy

Dodatni wynik finansowy i duża ilość zleceniodawców- kontrahentów, o tym marzy każdy Szef i Prezes firmy. Jednak analiza ekonomiczna spółki, często nie zakłada tego, że potencjalni zleceniodawcy mogą spóźniać się z płatnościami, lub w ogóle nie płacić. Dlatego dobre wyniki finansowe nie zawsze gwarantują dynamiczny rozwój firmy, gdyż za tym jeszcze idą realnie otrzymane pieniądze za wykonaną usługę lub sprzedaż. A z tym bywa różnie. Płynność finansowa jest tym czynnikiem, który może w dużej mierze zaważyć na przyszłości firmy.


Płynność finansowa a utrzymanie się na rynku

Płynność finansowa jest rozumiana jako zdolność do spłaty bieżących zobowiązań finansowych, dokonywania zakupów i korzystania z usług. Na nią wpływ mają następujące czynniki: zarządzanie firmą, ilość kontrahentów i wykonywanych usług oraz przepływ środków finansowych od kontrahentów do firmy.

Nawet dobrze zarządzana firma może mieć kłopoty finansowe w wyniku współpracy z nierzetelnymi i nieterminowymi wierzycielami. Jeżeli te należności stanowią niewielką kwotę, to spółka jest w stanie sobie jeszcze poradzić. Jednak pojawia się problem, gdy mamy straty w wyniku niezapłaconych faktur, liczone w tysiącach złotych. Taka sytuacja może skutecznie sparaliżować działalność firmy. Gdyż jak nam nie płacą, my nie możemy zapłacić naszym podwykonawcom i dostawcom, co skutkuje tym, że my stajemy się nierzetelną firmą. A tym samym nie mamy środków i narzędzi na prowadzenie dalszej działalności, nie mówiąc już o nieregulowaniu zobowiązań stałych, które generują odsetki. Taka postać rzeczy może nam nakręcić spiralę finansową długu, z którego będzie trudno w przyszłości wybrnąć. I czasem tylko ogłoszenie upadłości może być jedynym rozsądnym rozwiązaniem. No ale można temu zapobiec.


Jak odzyskać płynność finansową

Na rynku finansowym pojawiała się forma świadczenia usługi faktoringu. Faktoring skierowany jest do przedsiębiorców, posiadających kontrahentów nieterminowo spłacających zobowiązania finansowe wobec firmy i pomaga odzyskać płynność finansową przedsiębiorstwa. Tego typu usługę świadczy m.in. firma Finiata. Faktoring polega na nabyciu nieprzeterminowanych faktur od faktoranta (przedsiębiorstwa). Dzięki temu firma otrzymuje należności za faktury na długo przed terminem ostatecznej ich spłaty. Zaletą tego typu rozwiązanie jest utrzymanie płynności finansowej firmy oraz ograniczenie ryzyka związanego z nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez kontrahentów.

Faktoring znacznie łatwiej otrzymać niż kredyt obroty w banku. Usługa skierowana jest zarówno do firm z długoletnim stażem, jak i tych, co dopiero rozpoczęły swoją działalność. Ponadto szansę na skorzystanie z tej formy finansowania mają firmy ze średnią i słabą oceną finansową, których głównym atutem jest wiarygodność i współpraca z renomowanymi dostawcami. Dlatego też faktoring staje się coraz bardziej popularną formą finansowania wśród przedsiębiorców.


 

Dodaj komentarz