ubezpieczenie szkolne

Co obejmuje ubezpieczenie szkolne?

Artykuł zaktualizowany 1 marca 2021


Dzieci w wieku szkolnym narażone są na różne wypadki. Między innymi właśnie dlatego, niemalże wszystkie placówki oświatowe, oferują rodzicom ubezpieczenie nnw dla dzieci.  Można je wykupić indywidualnie lub przyłączyć się do polisy grupowej. Sprawdźmy więc, co obejmuje ubezpieczenie szkolne i jakie argumenty przemawiają za jego posiadaniem.


Co obejmuje ubezpieczenie szkolne najczęściej?

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest polisą dobrowolną. Gwarantuje ona wypłatę odszkodowania w przypadku śmierci lub poniesienia uszczerbku na zdrowiu – o ile są one wynikiem nieszczęśliwego wypadku. Pod pojęciem wypadku kryje się natomiast niespodziewane i niekorzystne zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli ubezpieczonego.

Ubezpieczenia szkolne mają na szczęście to do siebie, że dość często posiadają kilka dodatkowych rozszerzeń, jak choćby pokrycie kosztów leczenia dziecka. Każdy ubezpieczyciel posiada nieco inne „dodatki” oferowane w szkolnym nnw, dlatego warto zrobić dobre rozeznanie wśród ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Czy ubezpieczenie nnw dla dzieci jest przydatne?

Posłanie dziecka do szkoły to u większości rodziców okres rosnących obaw o jego bezpieczeństwo. Nic dziwnego – niespożyte pokłady energii i nie do końca rozwinięta umiejętność przewidywania konsekwencji własnych działań, to prosty przepis na wypadek. Dotyczy to zarówno maluchów, jak dzieci w wieku nastoletnim. 

Jednak wypadki zdarzają się nawet najostrożniejszym uczniom. Potknięcie się na schodach, poślizgnięcie na szkolnym korytarzu, czy upadek podczas lekcji w-f – sytuacje te mogą przytrafić się każdemu, nawet pod okiem czujnego nauczyciela. I choćby właśnie z tych powodów warto zaopatrzyć się w ubezpieczenie nnw dla dzieci, które chroni ucznia kompleksowo.

Jakie zdarzenia obejmuje polisa NNW?

Każde ubezpieczenie nnw gwarantuje wypłatę odszkodowania za poniesiony trwały uszczerbek na zdrowiu, złamanie kości oraz za pobyt dziecka w szpitalu. Warto jednak szukać takich polis, które oferują dodatkowe wsparcie w postaci zwrotu kosztów leczenia czy rehabilitacji ucznia. Samo odszkodowanie nie pokryje bowiem związanych z nimi wydatków.  

To, co obejmuje ubezpieczenie szkolne w polisach o rozszerzonym wariancie, to najczęściej zdarzenia takie jak:

  • wybicie zębów stałych,
  • pogryzienia i pokąsanie przez zwierzęta,
  • interwencja psychologa dziecięcego,
  • transport medycznego,
  • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Gdzie działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie szkolne powinno działać 7 dni w tygodniu, przez całą dobę i niezależnie od tego, gdzie aktualnie przebywa dziecko – w szkole czy poza nią, w domu czy na zajęciach dodatkowych. Powinno też obejmować naukę zdalną w domu oraz podróż dziecka do szkoły i do domu a także (w przypadku starszych dzieci) ochronę w czasie praktyk zawodowych. 

Oczywiście ubezpieczenie nnw musi pełnić swoją rolę także podczas świąt, wakacji czy innych dni wolnych od zajęć. Warto jednak zapoznać się wcześniej z OWU i sprawdzić dokładnie zakres ubezpieczenia oraz warunki, których przestrzeganie leży po stronie ubezpieczonego.

Co jeszcze sprawdzić?

Przed podpisaniem umowy sprawdźmy koniecznie, jaka jest wysokość oferowanej przez ubezpieczyciela sumy gwarancyjnej. Odszkodowanie wypłacane jest przecież na podstawie jej wartości, przemnożonej przez procent uszczerbku na zdrowiu. Im wyższa suma gwarancyjna, tym większe odszkodowanie. 

Wszystkie ważne dla rodzica informacje dostępne są w OWU (ogólne warunki ubezpieczenia) i w tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu. Sprawdźmy też, jakie są limity i wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje w których ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia. Pamiętajmy, że ubezpieczenie musi być spełniać oczekiwania rodziców, chroniąc ucznia w każdej sytuacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *