sortowanie smieci

Sortowanie śmieci – jak sortować odpady różnego pochodzenia w firmie?

Artykuł zaktualizowany 19 stycznia 2021


Segregacja odpadów w firmie jest obowiązkowa dla wszystkich przedsiębiorców, a zaniedbania w tym obszarze kosztowne. Chociaż segregacja śmieci w firmie zawsze wiąże się z dodatkowymi powinnościami, np. koniecznością prowadzenia ewidencji odpadów czy wdrożenia rozwiązań ułatwiających właściwe sortowanie śmieci, warto pochylić się nad tematem sortowania odpadów, aby uniknąć problemów prawnych i finansowych. Jak powinna wyglądać gospodarka odpadami w firmie, by sortowanie odpadów i ich utylizacja nie obciążały niepotrzebnie budżetu?


Segregacja śmieci w zakładach pracy nie musi być kosztowna i kłopotliwa

Zarówno sortowanie odpadów w zakładzie produkcyjnym, jak i segregacja odpadów w biurze nie muszą być źródłem dodatkowych utrudnień i wydatków. Rozwiązania odpowiednio dobrane do profilu działalności przedsiębiorstwa i jego możliwości, a więc m.in. ilości i rodzaju wytwarzanych przez nią odpadów, warunków infrastrukturalnych i logistycznych, potencjału generowanych śmieci dla recyklingu odpadów mogą w praktyce przynieść firmie oszczędności.

Ponieważ jednak selektywna zbiórka odpadów bywa skomplikowaną materią, w której nie brak poważnych dylematów, warto zarządzanie odpadami w przedsiębiorstwie zorganizować, korzystając z pomocy profesjonalistów. W tym kontekście kluczową kwestią jest nawiązanie współpracy z taką firmą odbierającą odpady, która fachowo potrafi ocenić specyficzne potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa i dobrze doradzić, które rozwiązania będą dla niego najlepsze.

Jak usprawnić gospodarowanie odpadami w firmie?

Pierwszy i zarazem najistotniejszy krok to wybór firmy zarządzającej odpadami. Ważne, by była to firma z dużym doświadczeniem, która będzie zdolna kompleksowo zająć się wszystkimi zadaniami dotyczącymi sortowania, magazynowania, transportu, utylizacji odpadów oraz wszelkimi formalnościami z tym związanymi. W ten sposób w ramach współpracy z jednym partnerem można wypracować optymalne i ekonomiczne rozwiązania, które usprawnią sortowanie śmieci i pozwolą wykorzystać ich wartość dla odzysku. Jednym z dostawców kompleksowych usług z zakresu gospodarowania odpadami na polskim rynku jest Stena Recycling.

To firma organizująca odbiór odpadów we wszystkich zakątkach Polski, która nie ogranicza się do organizowania transportu odpadów ale koncentruje się na optymalizacji wszystkich procesów związanych z gospodarką odpadami w danym przedsiębiorstwie. Stena Recycling przygotowuje dla swoich klientów zindywidualizowane procedury, które powodują, że selektywna zbiórka odpadów staje się wygodniejsza dla pracowników i korzystniejsza dla finansów firmy. Wypracowanie najlepszych rozwiązań, np. w zakresie magazynowania i sortowania odpadów Stena Recycling poprzedza audytem, który pozwala dobrać odpowiednie pojemniki na odpady, odnaleźć najlepsze dla nich miejsce, właściwie je oznakować.

Firmy współpracujące ze Stena Recycling mogą także liczyć na pomoc w zabezpieczaniu odpadów niebezpiecznych, optymalizowaniu rozwiązań logistycznych i redukcję kosztów związanych z utylizacją śmieci, m.in. poprzez ograniczenie ilości odpadów zmieszanych przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu recyklingu pozostałych frakcji odpadów.

Dodaj komentarz