komornik

Komornik sądowy – jakie są jego obowiązki?

Artykuł zaktualizowany 6 października 2021


Komornik sądowy reprezentuje władzę publiczną. Pochwalić się może określonymi kompetencjami, a miejscem jego działalności jest sąd rejonowy. Zawód komornika należy do grupy profesji o wysokim zaufaniu publicznym. Osoby piastujące tą funkcję zapewniają wykonanie wyroków sądowych w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Egzekucja komornicza wykonywana jest w oparciu o pieczęć urzędową.

Komornicy regularnie korzystają z ochrony, którą nadaje prawo karne dla wszystkich funkcjonariuszy publicznych. Wydawać by się mogło, że praca komornika pozbawiona jest jakichkolwiek większych wymogów i restrykcji, a to nieprawda. Aktywny komornik działać powinien z ogromną dozą odpowiedzialności, ponieważ przestępstwa urzędnicze – nawet te z przypadku – są surowo karane.


Komornik i windykator – dlaczego tak często ich mylimy?

Windykator i komornik są dwiema oddzielnymi opcjami pomocnymi przy ściąganiu należności. Windykator załatwia wszelkie sprawy dotyczące długów na poziomie polubownym. Komornik do działań przystępuje natomiast wtedy, gdy sprawy polubownie rozwiązać się nie da. Windykatorzy nie działają przy sądach rejonowych. Komornik dokonać może egzekucji w sprawie cywilnej, ale zakres jego działań może być dużo szerszy, nawet, jeśli dotyczą one odmiennych przepisów. Egzekucja komornicza zaczyna się w momencie uzyskania przez wierzyciela tytułu wykonawczego, w którym zawiera się klauzula wykonalności. Może mieć ona postać orzeczenia sądowego lub tytułu egzekucji.

Komornik i jego możliwości

Egzekucja komornicza może być prowadzona z dochodów osoby zadłużonej. Dochód mogą stanowić wypłaty z pracy, renty lub emerytury. Komornik ma prawo zająć nasz rachunek bankowy, nieruchomość, mieszkanie, samochód lub cenne sprzęty codziennego użytku. Jeśli w czasie zasądzonej egzekucji komorniczej dłużnik nie będzie na miejscu swojego zameldowania, komornik ma prawo otworzyć drzwi pod przymusem w celu dokonania oględzin pod późniejszą wycenę cennych własności.

Komornik i jego działania wywiadowcze

W celu usprawnienia i przyspieszenia egzekucji, każdy komornik może zdobywać informacje przydatne dla usprawnienia wszelkich czynności regulujących zadłużenie. Informacji szukać może w organach administracyjnych, podatkowych, rentowych, bankowych, korporacyjnych, spółdzielczych, mieszkaniowych, edukacyjnych oraz we wszystkich środowiskach, które pozwolą uzyskać więcej informacji na temat sytuacji dłużnika, jeśli ten uchyla się od kontaktu i przedstawienia jasnego oglądu sytuacji. Wszelkie środki przymusu mają za zadanie pozyskać należności wobec wierzyciela. Wierzycielem może być bank, firma lub osoba fizyczna. Komornicy przystępują do działań powoli, ale skutecznie. Zazwyczaj do egzekucji dochodzi wtedy, gdy po długim czasie, monitorując zachowania dłużnika i jego podejście do spłat należności, zauważa się długą przerwę w spłacaniu rat.

Egzekucje komornicze – jaką mogą mieć postać?

Najczęściej prowadzone egzekucje komornicze prowadzone są z obiektów ruchomych, wypłat za pracę, emerytur, rent, kont w banku, oddzielnych praw majątkowych, nieruchomości, sprzedaż firmy lub roli.

Artykuł powstał we współpracy z komornikiem z Mielca – Mielec.komornik.pl.

Dodaj komentarz