dotacje unijne

Jak rozliczać państwowe i unijne dotacje oraz projekty?

Artykuł zaktualizowany 4 lutego 2021


Pozytywne rozpatrzenie wniosku w sprawie dofinansowania oraz późniejsze podpisanie umowy na realizację konkretnego projektu to zaledwie połowa sukcesu. Aby zrealizować inwestycję dofinansowaną ze środków unijnych, należy jeszcze poprawnie rozliczyć otrzymane środki.

Dość często już samo bezbłędne sporządzenie wniosku jest dla wielu przedsiębiorców dużym wyzwaniem. Przeczytanie obszernej dokumentacji konkursowej, a także właściwe oszacowanie wartości projektu i następnie dokładne sprecyzowanie wszystkich terminów jego realizacji, a wreszcie poprawne wypełnienie wniosku to dość karkołomna operacja. Jeśli jednak wniosek spełni dane wymagania, w efekcie czego zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, trzeba jeszcze rozliczyć taką dotację.


Czy rozliczanie unijnych dotacji jest trudne?

Rozliczanie uzyskanych środków państwowych albo unijnych jest stosunkowo proste i przyjemne, ale tylko wtedy, kiedy wszystkie etapy realizacji idą zgodnie z zapisami pierwotnie umieszczonymi we wniosku czy też w harmonogramie finansowym. W sytuacji, kiedy jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem, a rzeczywistość nieco odbiega od planu zawartego w pierwotnie sporządzonym wniosku, każda wydana złotówka musi być prawidłowo rozliczona.


Co to znaczy rozliczyć projekt unijny?

Rozliczanie projektu, który został współfinansowany ze środków unijnych, to pewien proces sprawozdawczości, a także poprawnego udokumentowania wszystkich wykonanych zadań oraz poniesionych w trakcie prac kosztów i sam proces realizacji tak zwanych wskaźników produktu i rezultatu. Wszystko to musi być sporządzone w odniesieniu do szczegółowych zapisów, które zostały zawarte we wniosku i umowie o dofinansowanie.

Rozliczanie dotacji wiąże się przede wszystkim z przedstawianiem ściśle określonych wniosków o płatność wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Najważniejszymi dokumentami tego typu są przede wszystkim wszelkiego rodzaju umowy z dostawcami środków trwałych, a także wartości prawnych i niematerialnych oraz różnego rodzaju usług i co za tym idzie – wystawione za to wszystko faktury oraz ewentualnie potwierdzenia przelewów. Jeśli w ramach realizowanego projektu, opłacone były również wynagrodzenia dla pracowników, to niezbędne jest w takim przypadku dostarczenie kompletnej listy płac, a także wszystkich potwierdzeń przelewów składek do instytucji, takich jak ZUS i Urząd Skarbowy.


Podsumowanie

Podstawowe elementy systemu rozliczania dotacji to zatem przede wszystkim – dokładne zapisy umowy o dofinansowanie, a także kwalifikowalność wydatków. Oprócz tego niezbędne są wszelkiego rodzaju wnioski o płatność, o zaliczkę oraz monitoring realizacji inwestycji, promocja danego projektu i oczywiście archiwizacja dokumentacji projektowej.

Niemniej ważne są także odrębne konta analityczne finansowo-księgowe. Projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej lub Urzędu Pracy powinny mieć prowadzoną odrębną księgowość, a także wyodrębnione konto bankowe do obsługi wszelkich płatności i prowadzenia finansów związanych z projektem.


One thought on “Jak rozliczać państwowe i unijne dotacje oraz projekty?

Dodaj komentarz