Jak odzyskać podatek z Niemiec

Jak odzyskać podatek z Niemiec? Jakie dokumenty należy złożyć? Wyjaśniamy

Artykuł zaktualizowany 9 stycznia 2024

W Niemczech, podobnie jak w Polsce, pobiera się zaliczkę na podatek dochodowy. Po zakończeniu roku podatkowego można uzyskać zwrot nadpłaconej kwoty. Aby tak się stało, trzeba wypełnić odpowiednią deklarację. Jak to zrobić? Jakie dokumenty należy przygotować?

Kiedy można starać się o zwrot podatku z Niemiec?

W Niemczech istnieje opcja ubiegania się o zwrot podatku za nawet 4 poprzednie lata. Jak to działa?

Do końca lutego każdego roku pracodawca powinien wystawić kartę podatkową, na podstawie której możliwe jest rozliczanie podatku z Niemiec. Zadaniem pracownika jest wypełnienie zbiorczej deklaracji w oparciu o informacje przekazane przez pracodawcę oraz złożenie jej w odpowiednim urzędzie skarbowym. Obowiązek ten można powierzyć specjalistom z biura rozliczeń zagranicznych lub dopełnić go samodzielnie. Po złożeniu odpowiednich dokumentów na decyzję urzędu skarbowego czeka się od 3 do 6 miesięcy.

Jakie dokumenty są potrzebne do zwrotu podatku z Niemiec?

Aby uzyskać zwrot podatku z Niemiec, należy przygotować kartę podatkową – Lohnsteuerbescheinigung. Dokument ten jest wydawany przez niemieckich pracodawców. Osoby, które w ciągu roku podatkowego pracowały w kilku firmach, powinny otrzymać kartę od każdej z nich. Jeśli pracodawca nie prześle Ci tego dokumentu, możesz rozliczyć się na podstawie odcinków z wypłat, czyli Abrechnung.

W każdym takim dokumencie uwzględnia się informacje na temat wysokości dochodu oraz pobranych składek. Co więcej, znajdują się tam również zapisy o innych opłatach uiszczanych w Niemczech, jak np. podatek kościelny czy solidarnościowy. Inne dane umieszczone w karcie podatkowej to:

  • numer identyfikacji podatkowej,
  • adres pracodawcy,
  • klasa podatkowa,
  • data urodzenia.

Osoby pracujące w Niemczech i innym kraju (np. w Polsce) w ciągu jednego roku podatkowego muszą wypełnić także druk EU/EWR – a zatem uzyskać zaświadczenie o dochodach z ojczyzny z urzędu skarbowego. Pracownicy, którzy już wcześniej rozliczali się w Niemczech, powinni przygotować też numer podatkowy. Natomiast osoby zameldowane w tym kraju są zobowiązane do dołączenia potwierdzenia meldunku.

Pomoc w uzyskaniu zwrotu podatku z Niemiec

Formalności związane ze zwrotem podatku z zagranicy bywają skomplikowane. Z tego powodu wiele osób decyduje się na powierzenie tego obowiązku specjalistom. Pracownicy biura rozliczeń podatkowych wypełniają dokumenty i składają je w imieniu klienta. Takie rozwiązanie pozwala na wyeliminowanie ewentualnych błędów, a także umożliwia szybkie skompletowanie potrzebnej dokumentacji.

Pomoc specjalistów jest doskonałym wyborem m.in. dla osób, które pracowały w kilku firmach w ciągu roku. Wówczas konieczne jest uwzględnienie informacji z każdej karty podatkowej. To bywa czasochłonnym procesem i niesie za sobą ryzyko popełnienia wielu błędów. Specjaliści mają wieloletnie doświadczenie w rozliczaniu podatku z Niemiec, dlatego potrafią dopełnić formalności szybko i poprawnie. Warto się więc skontaktować ze sprawdzonym partnerem, aby rozliczyć się z Finanzamt bez stresu i uzyskać należny zwrot.

Artykuł sponsorowany.

Dodaj komentarz