komornik

Jak zostać komornikiem i jakie są jego obowiązki?

Artykuł zaktualizowany 19 grudnia 2021


Ludzie zawsze będą mieli zobowiązania finansowe, a przy tym sytuacji konfliktowych, związanych ze spłatą tychże zobowiązań, zapewne nie zabraknie. Dlatego komornikowi pracy nie brakuje. Zatem jest to zawód, który ma przyszłość, a przy tym wymaga dużej odpowiedzialności. Jak zostać komornikiem i czym zajmuje się komornik, dowiesz się w tym artykule.


Kto może zostać komornikiem?

Jakie warunki należy spełnić, aby zostać komornikiem ? Otóż ta praca jest zapewniona praktycznie dla każdego, kto ma obywatelstwo polskie i nie był karany. Oto warunki, jakie należy spełnić:

  • posiadanie polskiego obywatelstwa;
  • ukończenie 26 lat;
  • ukończone studia na kierunku prawniczym lub administracyjnym;
  • niekaralność;
  • ukończenie aplikacji komorniczej;
  • dwuletnia praktyka na stanowisku asesora komorniczego.

Zatem osoba aplikująca na stanowisko komornika musi mieć studia wyższe i dalszą kontynuację edukacji podczas aplikacji komorniczej.

Droga do zawodu komornika

Wyróżniamy dwa odrębne zawody komornika. Otóż jest komornik sądowy oraz komornik skarbowy. Droga do uzyskania tych tytułów jest praktycznie taka sama, różnica polega w wykonywaniu obowiązków.

Komornik sądowy

Komornik sądowy pracuje przy sądzie rejonowym i wykonuje zadania związane z egzekucją długu, orzeczonego przez ten, że sąd. Posiada uprawnienia komornika sądowego.

Komornik skarbowy

Komornik skarbowy również musi uzyskać stosowane uprawnienia. Z tym że nie pracuje on w interesie sądu rejonowego, ale zajmuje on jedno z głównych stanowisk w Urzędzie Skarbowym i kieruje pracami Działu Egzekucyjnego. Do zadań na tym stanowisku należy ściąganie zaległych należności pieniężnych na rzecz skarbu państwa. W tym wypadku ma prawo pobierać należności z tytułu:

  • zaległych składek ZUS i KRUS;
  • mandaty, grzywny, kary pieniężne, nałożone przez organy administracji publicznej;
  • zaległe opłaty z abonamentu radiowo- telewizyjnego i akcyzę od produktów tytoniowych i alkoholowych.

Komornik skarbowy egzekwuje rodzaje zaległych należności zawsze na podstawie wydanego przez wierzyciela tytułu wykonawczego.

Komornik sądowy a skarbowy

Komornik skarbowy pracuje na etacie urzędnika, co wiąże się z tym, że nie może prowadzić swojej działalności gospodarczej w formie kancelarii. Komornicy sądowi posiadają własne kancelarie i ściągają należności z tytułu spraw cywilnych, np. windykacja z niezapłaconych pożyczek typu „chwilówki”.

Poza wykonywaniem czynności egzekucyjnych na mocy orzeczeń sądu lub urzędu skarbowego komornik wykonuje również spis inwentarza oraz sporządza protokoły stanu faktycznego przed rozpoczęciem postępowania.

Cechy charakteru komornika

Ten zawód obarczony jest dużą odpowiedzialnością i stresem. Dlatego komornik powinien dbać szczególnie o zdrowie psychiczne. Sprawy egzekucyjne nie nalezą do przyjemnych i wiążą się z dużą ilością stresu i realizowania czynności, które wymagają sporej determinacji. Dlatego zdyscyplinowanie i rzeczowość, a także konsekwencja w działaniu jest bardzo potrzebna w tym zawodzie.  Takie umiejętności jak znajomość języków obcych i prawo jazdy kategorii B są również mile widziane.

Artykuł powstał we współpracy z rzeszowkomorniksadowy.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *