audyt-IT

Dlaczego warto przeprowadzić audyt IT w firmie?

Artykuł zaktualizowany 4 lutego 2021


Usługi informatyczne takie jak audyt IT to konieczność nie tylko  dużych firmach, ale również w średnich i małych przedsiębiorstwach, które wykorzystują na co dzień do pracy narzędzia informatyczne. Wrażliwe dane użytkowników trzeba chronić jak najlepiej, ponieważ ich utrata może nieść za sobą katastrofalne skutki. Dlaczego warto przeprowadzić audyt IT w firmie?


Na czym polega audyt IT?

Audyt IT polega na sprawdzeniu, analizie i ocenie zasobów przedsiębiorstwa i jego sytuacji. Dokonanie przeglądu zasobów pozwala wskazać ewentualne luki w systemie, potencjalne zagrożenia. Na ich podstawie można stworzyć plan działania w sytuacji kryzysowej. Wyróżnia się trzy kategorie audytu informatycznego:

  • audyt oprogramowania – polega na sprawdzeniu posiadanych licencji oprogramowania. W ten sposób ogranicza się używanie nielegalnego oprogramowania 
  • audyt sprzętu – celem jest skonfigurowanie serwerów oraz stacji roboczych. Na każdym komputerze uruchamia się odpowiedni program, który opisuje poszczególne elementy urządzenia.
  • audyt bezpieczeństwa informacji – jego celem jest analiza bezpieczeństwa bazy danych, które przetwarzane są przez firmę. Ocenie podlega także polityka bezpieczeństwa informacji i zarządzanie ryzykiem. Ze względu na wprowadzenie w Polsce RODO, ochrona danych stanowi odrębną gałąź w branży audytowej. W tym audycie lokalizuje się bazy zawierające dane użytkowników i sprawdza czy dane te są odpowiednio chronione.

Usługi informatyczne takie jak audyt IT zapewniają bezpieczeństwo. Specjaliści potrafią wskazać wszelkiego rodzaju błędy oraz problemy, które w przyszłości mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie firmy. Następnie tworzą listę zaleceń, do których firma powinna się zastosować.


Co jest sprawdzane podczas audytu?

Podczas audytu sprawdzane są zasoby informatyczne firmy. Najważniejsze czynności to:

  • sprawdzenie czy wszystkie zakupione urządzenia są w firmie i są wykorzystywane w bieżącej pracy, 
  • sprawdzenie oprogramowania, 
  • sprawdzenie czy komputery posiadają hasła i ocena ich jakości, 
  • sprawdzenie ile wykorzystuje się miejsca na serwerach/nośnikach danych, 
  • sprawdzenie czy pracownicy korzystają z komputerów zgodnie z powierzonymi im obowiązkami, 
  • przeanalizowanie zabezpieczeń informatycznych,
  • sprawdzenie łącza internetowego i jego ocena. Sprawdza się czy jakość jest wystarczająca

Dlaczego warto przeprowadzić audyt IT?

Usługi informatyczne takie jak audyt powinny być przeprowadzone w każdej firmie, gdzie wykorzystuje się narzędzia informatyczne. Pozwala wykryć nieprawidłowości i podjąć działania, które mają na celu naprawienie wszelkich błędów. Chroni również firmę przed prawnymi konsekwencjami, jakie miały by miejsce przy używaniu nielegalnego oprogramowania.

Dodatkowo pomaga uporządkować infrastrukturę IT w firmie. Przeprowadzenie audytu zapewnia również bezpieczeństwo danych. Podnosi efektywność wykorzystania sprzętu, atakże wskazuje, które urządzenia są niewykorzystane, a tym samym zbędne. W ten sposób można zmniejszyć koszty.


 

Dodaj komentarz