rury kanalizacyjne

Z jakich materiałów produkuje się rury kanalizacyjne?

Artykuł zaktualizowany 3 sierpnia 2023


Konstruując dowolną instalację, należy zadbać o to, by była ona wykonana z jak najwyższej jakości. Dlatego też rury kanalizacyjne z podwójną ścianką wykonane z mocnych tworzyw syntetycznych są powszechnie stosowane w budownictwie. Solidność zmontowania całej instalacji oraz to, jakich materiałów użyje się do jej wykonania zdecydowanie, wpływa na późniejsze koszty eksploatacji całego systemu.

O ile w przypadku przydomowych instalacji, takich jak odprowadzenie ścieków do szamba, ewentualny remont instalacji nie jest aż tak problematyczny, to w przypadku dużych systemów, takich jak systemy odpływowe na obiektach przemysłowych lub instalacje przedsiębiorstw zajmujących się kanalizacją na terenie gminy lub nawet spółdzielni mieszkaniowej, każdy większy remont może nieść za sobą spore koszty oraz problemy.

Przede wszystkim takie instalacje są o wiele intensywniej eksploatowane, a to oznacza, że ich jakość materiałów wykorzystywanych do ich konstrukcji powinna być odpowiednio wyższa.


Rury kanalizacyjne z podwójną ścianką a profesjonalne instalacje kanalizacyjne

Rury z podwójną ścianką stosuje się do:

  • Instalacji w dużych obiektach przemysłowych
  • Instalacji w budownictwie wielorodzinnym
  • Instalacji zlokalizowanych płytko w ziemi
  • Instalacjach wyjątkowo intensywnie eksploatowanych

Duże, poważne firmy stosują na swoich obiektach tylko materiały, które dają rękojmie trwałości. Rury kanalizacyjne z podwójną ścianką są w tym kontekście bardzo trwałe, a zwykłe rury często są zamieniane właśnie na trwalszą alternatywę. Dzieje się tak zwłaszcza na obiektach, na których eksploatacja całej instalacji jest na tyle intensywna, że tempo zużywania się poszczególnych elementów jest relatywnie wyższe. Mogą to być nie tylko obiekty przemysłowe, na których często ciśnienie w rurach jest o wiele wyższe niż w zwykłych budynkach, ale także duże budynki mieszkalne, w których intensywność eksploatacji także jest spora.

Zastosowanie rur kanalizacyjnych z podwójną ścianką będzie miało również miejsce w niestabilnych gruntach, a także tam, gdzie rury są położone stosunkowo płytko. Takie warunki sprawiają, że rury są wystawione na niekorzystne czynniki, które mogą spowodować ich uszkodzenie. Zastosowanie solidnych rur sprawi, że instalacja będzie i wiele bardziej trwała, co przełoży się na stabilność jej działania i obniży koszty eksploatacji związane z ewentualnymi remontami.


Z czego produkuje się rury kanalizacyjne z podwójną ścianką?

Do produkcji rur kanalizacyjnych, a w tym rur kanalizacyjnych z podwójną ścianką stosuje się przeważnie syntetyczne, trwałe tworzywa, które dają gwarancję tego, że nawet po wielu latach nie ulegną degradacji. Materiały PVC są do tego idealne, gdyż ich stan jest niemalże idealny nawet po kilkudziesięciu latach eksploatowania systemów.

Chcąc utrzymać instalację w idealnym staniem przez tak długi czas, wystarczy zadbać o to, by była ona odpowiednio zmontowana. Ewentualnymi słabymi punktami, takich instalacji mogą być wszelkiego rodzaju łączenia, takie jak kolanka lub zawory. Dbając jednak prawidłowy montaż zgodny ze sztuką i zaleceniami producenta, można uzyskać satysfakcjonujące rezultaty, gdyż nawet te elementy są bardzo trwałe.


 

Dodaj komentarz