Ubezpieczenie rezygnacji z podróży – czy warto skorzystać?

ubezpieczenie w podróży

Ustaliłeś w pracy swój plan urlopowy. Wykupiłeś wycieczkę, przewodniki turystyczne i zacząłeś myśleć, co będziesz zwiedzał podczas swoich wakacyjnych wojaży.

Niestety, pech chciał, że będziesz musiał zrezygnować ze swoich planów.Czy masz szansę odzyskać wpłacone pieniądze na wyjazd? Tak, pod warunkiem, że posiadasz ubezpieczenie rezygnacji z podróży. Dowiedz się, dlaczego warto je mieć i kiedy może okazać się bezcenne.


Kiedy zadziała ubezpieczenie rezygnacji z podróży?

W życiu może zdarzyć się naprawdę wiele nieprzewidzianych sytuacji, a jak mówi stare przysłowie: „przezorny zawsze ubezpieczony”. Szczególnie jeśli wybierasz się w zagraniczną podróż.

Ubezpieczenie rezygnacji z podróży oferowane przez TU Europa swoim zakresem obejmuje koszty rezygnacji z wycieczki, biletu podróżnego, a także imprezy masowej. Do wyboru masz dwa pakiety: Koszty Rezygnacji 100% i Koszty Rezygnacji 100% Max.

Sytuacja, w której zadziała ubezpieczenie to nagłe zachorowanie lub wypadek. Na kilka dni przed wyjazdem, ktoś potrącił Cię na pasach. Mocno poobijany i ze złamaną nogą, trafiasz do szpitala. O zagranicznym urlopie możesz zapomnieć.

Na ubezpieczenie możesz liczyć również w mniej standardowych przypadkach. Otrzymasz zwrot wpłaconych na wyjazd środków, jeśli straciłeś pracę, musisz zostać w Polsce, żeby uczestniczyć w rozprawie sądowej, lub wyznaczono Ci termin egzaminu poprawkowego na uczelni.


Polisa swoim zakresem obejmuje również takie zdarzenia jak: komplikacje związane z ciążą (przed 32 tygodniem), wyznaczenie terminu porodu na czas wyjazdu, wyznaczenie pobytu w sanatorium, szkoda w mieniu pracodawcy powodująca konieczność wykonania czynności prawnych lub administracyjnych przez ubezpieczonego, śmierć osoby bliskiej w terminie do 45 dni przed planowanym wyjazdem.

W wariancie 100% Max ochrona obejmuje także rezygnacje z powodu aktów terrorystycznych, które nastąpiły nie wcześniej niż na 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia podróży,

w kraju do którego się wybierasz i w odległości mniejszej niż 250 km od celu podróży. Wydaje się to szczególnie istotne w dzisiejszych czasach. Pamiętaj jednak aby zapoznać się z listą krajów, w których ubezpieczyciel nie odpowiada za akty terrorystyczne. Znajduje się ona w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Wariant 100 % Max obejmuje także następstwa chorób przewlekłych oraz inne możliwe do udowodnienia powody.

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę: https://tueuropa.pl/ubezpieczenia-turystyczne/ubezpieczenie-koszty-rezygnacji.htm


W jakich sytuacjach nie uzyskasz odszkodowania z tytułu ubezpieczenia rezygnacji z podróży?

Każde ubezpieczenie posiada katalog wyłączeń, czyli zdarzeń, które nie podlegają ochronie ubezpieczeniowej.

W przypadku polisy zakupionej w TU Europa spodziewaj się następujących wyłączeń:

  • organizator odwołał Twój wyjazd lub zmienił jego termin;
  • organizator wyjazdu ogłosił swoją upadłość;
  • nastąpiła siła wyższa w postaci żywiołów;
  • Ty lub Twoi współtowarzysze podróży znajdowaliście się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
  • istniały przeciwwskania medyczne do odbycia podróży, o których miałeś świadomość;
  • nie przestrzegałeś obowiązujących zaleceń medycznych;
  • miały miejsce rozruchy, działania wojenne lub akty terrorystyczne;
  • Ty lub współtowarzysze Twojej podróży prowadziliście pojazdy bez stosownych uprawnień;
  • nie poddałeś się obowiązującym szczepieniom medycznym.

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie rezygnacji z podróży?

Ubezpieczenie rezygnacji z podróży to parasol ochronny, który pozwoli Ci odzyskać wpłacone na wyjazd pieniądze, jeśli będziesz musiał zmienić plany i zrezygnować z wycieczki.

Zatem kiedy nagle zachorujesz, ulegniesz wypadkowi lub padniesz ofiarą kradzieży dokumentów niezbędnych w podróży, wówczas możesz liczyć na pomoc ubezpieczyciela. Ubezpieczenie oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa to dwa warianty do wyboru: Koszty Rezygnacji 100% i Koszty Rezygnacji 100% Max. Dzięki temu możesz w pełni dopasować ubezpieczenie do swoich potrzeb.


 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*