radca prawny

Radca prawny – czym się zajmuje i kiedy należy skorzystać z jego usług?

Artykuł zaktualizowany 27 kwietnia 2020


Radca prawny to osoba wykonująca zawód prawniczy polegający na świadczeniu pomocy prawnej. Jest to zawód zaliczany do grona zawodów zaufania publicznego. Każda osoba, która jest radcą prawnym, zobowiązana jest do przestrzegania niezwykle rygorystycznych zasad opisanych dokładnie w ustawie z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych. Kim dokładnie jest radca prawny? Czym się zajmuje? W jakich sytuacjach najlepiej skorzystać z jego usług? Na wszystkie te pytania odpowiemy Państwu w niniejszym krótkim artykule. Zapraszamy serdecznie do wnikliwej lektury! 


Radca prawny – pakiet najważniejszych informacji 

Radca prawny świadczy swoje usługi dla wszystkich tych klientów, którzy potrzebują uzyskać poradę bądź konsultację prawną. Radca prawny może także pomóc opracować akty prawne oraz wystąpić przed sądem lub urzędem w roli obrońcy bądź pełnomocnika – dotyczy to także występowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Komu może pomóc radca prawny? Pod tym względem nie ma żadnych ograniczeń. Każdy, kto potrzebuje pomocy prawnej, może zgłosić się do radcy prawnego. Do korzystania z usług prawnych radców prawnych uprawnione są następujące podmioty: osoby fizyczne – konsumenci oraz osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, osoby prawne – w tym także spółki kapitałowe, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe oraz wszelkie inne podmioty, np. wspólnoty mieszkaniowe, organy administracji, spółki osobowe itd.

Wielu ekspertów podkreśla, że charakterystyka zawodu radcy prawnego jest bardzo mocno zbliżona do profesji adwokata. Pod względem uprawnień obu tych zawodów istnieje tylko jedna różnica. Radcowie prawni w porównaniu z adwokatami mogą wykonywać swój zawód również w ramach stosunku pracy.

Kto może być radcą prawnym? 

Do wykonywania zawodu radcy prawnego uprawnione są osoby, które spełnią takie warunki: ukończenie magisterskich studiów prawniczych w Polsce bądź za granicą, posiadanie pełni praw publicznych, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, nieskazitelność charakteru, posiadanie rękojmi odpowiedniego wykonywania zawodu oraz zdany egzamin radcowski oraz odbycie aplikacji radcowskiej w Polsce.

Etyka zawodowa radców prawnych

Radcowie prawni muszą przestrzegać wszystkich zasad etyki zawodowej – dotyczy to także uchwalonego przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. W tym dokumencie można znaleźć szereg podstawowych wartości, którymi powinni kierować się wszyscy przedstawiciele tego ważnego zawodu. Mowa tutaj o profesjonalizmie, obiektywności, sumienności, unikaniu konfliktu interesów, szanowaniu tajemnicy zawodowej czy lojalności wobec klientów. Kodeks Etyki Radcy Prawnego wskazuje też, że radca powinien przed rozpoczęciem świadczenia usług dla swojego klienta uzgodnić wysokość wynagrodzenia bądź sposób jego ustalenia. Wynagrodzenie może być określone w ramach stawki godzinowej bądź w sposób ryczałtowy.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelaria-gdynia.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *