swieczki

Przegląd obrazków srebrnych do postawienia i zawieszenia w mieszkaniu

Artykuł zaktualizowany 30 września 2022

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, czy dobrze jest mieć w domu sztukę sakralną? Święte dzieła sztuki są bardzo ważne w budowaniu domowego kościoła! Odzwierciedlają piękno Bożego stworzenia dla naszych dzieci i pokazują znaczenie naszej wiary poprzez religię, a nie tylko nowoczesne dzieła sztuki. Pozwala nam i naszym dzieciom kontemplować to, co boskie!

Sztuka sakralna

Wspaniałym wizualnym przypomnieniem wiary jest sztuka sakralna. Posągi, obrazy i ikony są czymś więcej niż zwykłymi pamiątkami. Obrazy, malowidła, figury i ikony pośredniczą w tym, kto jest obrazowany. Jeśli mamy na przykład ikonę św. Mikołaja, to uznajemy fakt, że ten wielki święty jest z Bogiem w niebie. W ten sposób św. Mikołaj jest bardzo żywy w Chrystusie. My, jako ochrzczeni, możemy przemawiać do świętych wszechmocą Bożą. Nie jest to „obchodzenie” Boga, gdyż tylko dzięki Jego łasce dwaj członkowie Ciała Chrystusa mogą być tak ściśle połączeni po obu stronach zasłony śmierci.

Ikona pośredniczy w obecności uwielbionego świętego, który jest w niebie z Chrystusem, i w ten sposób pozwala naszym cielesnym zmysłom poruszyć nasze dusze do czci i prosić o wstawiennictwo tego świętego. Religia katolicka obfituje w symbole i obrazy – od witraży po figurki świętej rodziny, różaniec i relikwie świętych. Obrazy te służą jako wizualne przypomnienie naszej wiary i reprezentują przesłania, które Jezus próbuje nam przekazać. Jednym z najgłębszych obrazów, których Jezus używa, aby do nas przemówić, jest obraz Jego Najświętszego Serca. Najświętsze Serce Jezusa jest obrazem Jezusa z odsłoniętym sercem, otoczonym cierniami, z płomieniami i krzyżem wyłaniającym się z góry.

Głęboka wiara i szacunek

Wizerunkom Chrystusa, Matki Boskiej i innych świętych należy się cześć i szacunek; nie dlatego, że wierzy się, że jest w nich jakaś boskość lub moc, lub że cokolwiek można od nich wymagać, lub że można w nich pokładać jakąkolwiek wiarę, jak poganie są skłonni wierzyć, ale dlatego, że cześć okazywana im odnosi się do prototypów, które przedstawiają; tak, że przez te obrazy, które całujemy i przed którymi kłaniamy się z pochylonymi głowami, czcimy Chrystusa i czcimy świętych, których podobieństwo one pokazują.

Kiedy Bóg nakazał swojemu ludowi, aby nie tworzył obrazów ani posągów, nie miał na myśli, że te rzeczy są całkowicie zakazane w kontekście religijnym. Miał na myśli to, że nie wolno nam oddawać im czci, adorować ich i modlić się do nich. Katolicy podtrzymują tradycję świętych obrazów i przedmiotów jako przypomnienie naszego nabożeństwa do Pana i jako przypomnienie, by odwoływać się do wstawiennictwa Matki Bożej i świętych. Obrazy świętych w naszym domu przypominają nam o wstawiennictwie do Boga.

Bardziej zdajemy sobie sprawę, iż mamy pośredników którzy błagają Boga w naszych prośbach i potrzebach. Religia katolicka kultywuje kult świętych także poprzez obrazy. Warto mieć w swoim domu wizerunki świętych, które przypominają nam o obecności Boga samego. Dzięki obrazom świętych mamy świadomość, że sami możemy stać się święci.

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: https://lanotti.com/obrazki-srebrne-c12.html

Dodaj komentarz