rehabilitacja

Profesjonalna rehabilitacja – kiedy może okazać się nam niezbędna?

Artykuł zaktualizowany 5 maja 2023


Rehabilitacja to dość szeroki zakres usług medycznych, mających na celu przywrócenie pacjenta do funkcjonowania w życiu. Obejmuje swym działanie zarówno rehabilitację ruchową i utrzymanie prawidłowej postawy (fizykoterapię), jak i pomoc psychologiczną i neurologiczną. Niemniej jednak najczęściej na rehabilitację udajemy się gdy mamy dysfunkcję narządu ruchu lub problemy np. z kręgosłupem.


Na czym polega rehabilitacja?

Rehabilitacja obejmuje swoim leczenie zarówno objawy wtórne oraz będące ich następstwem. Jej zadaniem jest leczenie dysfunkcji, które powodują niepełnosprawność w sferze fizycznej, psychologicznej, jak i społecznej. Tego typu dysfunkcje mogą powstać na każdym etapie życia człowieka, zarówno po urodzeniu, jak i po przebytej chorobie lub w wyniku urazu.

Proces rehabilitacyjny rozpoczyna się od wizyty u lekarza, który ma za zadanie rozpoznać rodzaj dysfunkcji i zalecić wizytę u fizykoterapeuty, ortopedy, bądź w specjalistycznym ośrodku rehabilitacyjnym, takim jak np. rehabilitacja w Rzeszowie. Dla całego procesu zdrowienia i przywracania pacjenta do normalnego życia najważniejsze jest właściwe zdiagnozowanie potrzeb, skutków powstałej dysfunkcji i na podstawie tych informacji wyznaczenie odpowiedniego celu terapii.

Cel terapii uwzględnia opis rodzaju choroby lub urazu oraz rodzaj potrzebnej terapii. Rehabilitacja na ogół dotyczy określonych urazów i dysfunkcji ruchowych, ale może ciągnąć za sobą inne objawy, związane z tą dolegliwością, takie jak np. depresja, apatia. Dlatego sama rehabilitacja wymaga podejścia zespołowego.

Kiedy potrzebna jest nam rehabilitacja?

Rehabilitacja jest konieczna w przypadkach gdy:

  • kiedy jesteśmy po operacji i wymagamy usprawnienia narządu ruchu;
  • ulegliśmy wypadkowi, którego konsekwencją jest uraz, złamanie, oparzenie, uszkodzenie mózgu lub utrata wzroku albo słuchu;
  • utrata kończyny w wyniki np. amputacji;
  • wady wrodzone lub nabyte np. postawy, lub narządu ruchu.

Choroby i stany powodujące utratę funkcji ruchu to skolioza, udar, porażenie mózgowe, wymiana biodra, choroba Parkinsona, dystrofia mięśni, stwardnienie rozsiane, autoplastyka, rozszczep kręgosłupa.

Utrata funkcji ruchu może być również wynikiem operacji chirurgicznych lub przewlekłego leczenia chorób powiązanych, takich jak: zatrzymanie akcji serca, choroba tętnic obwodowych, cukrzyca, infekcja, nowotwór lub neuropatia.

Najpopularniejszym elementem rehabilitacji jest tzw. rehabilitacja ortopedyczne (fizykoterapia), która jest związana z długotrwałym unieruchomieniem miejscowym lub ogólnym. Fizykoterapia opiera się na pracy z ciałem, czyli z uszkodzoną lub nieprawidłowo funkcjonującą częścią ciała. Realizowana jest  poprzez wprowadzenia odpowiednich ćwiczeń fizycznych, często z udziałem specjalistycznego sprzętu wspierającego proces rehabilitacji.

Dzięki takiemu zaangażowaniu, pacjentowi krok po kroku przywracana jest funkcja ruchowa, która pozwoli mu w przyszłości normalnie i samodzielnie funkcjonować.

O tym czy rehabilitacja jest potrzebna danemu pacjentowi, decyduje przede wszystkim cel samej rehabilitacji oraz działania, jakie zostaną podjęte w celu odzyskania sprawności. Czy będzie ona potrzebna na stałe, czy na pewien okres czasu w dużej mierze zależy od rodzaju dysfunkcji fizycznej i procesu postępowania zmian w kierunku usprawnienia pacjenta.

Dodaj komentarz