stluczka

Miałeś stłuczkę? Sprawdź, czy pojazd sprawcy był ubezpieczony

Artykuł zaktualizowany 17 lipca 2022


Nawet najlepszemu kierowcy może przydarzyć się zdarzenie drogowe. Kiedy występuje z winy innego uczestnika ruchu warto sprawdzić, czy jego pojazd miał opłaconą polisę OC. Można zrobić to w kilku prostych krokach.


Czym jest OC?

W Polsce właściciele pojazdów zobowiązani są do opłacania składek na ich ubezpieczenie. OC to skrót od odpowiedzialności cywilnej – w razie wyrządzenia szkody innemu uczestnikowi ruchu, to właśnie z tej polisy wypłacane są ewentualne środki, które pokryją roszczenia poszkodowanego. Może to być koszt naprawy auta, ale również wydatki związane np. z powrotem do zdrowia.

Ubezpieczenie OC to pewnego rodzaju ochrona także dla sprawcy, który w razie jego braku, musiałby opłacić wszystko z własnej kieszeni. Co do zasady, polisę należy opłacać co roku, przy czym należy zachować ciągłość. Kary za niedokonanie tego obowiązku są nakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i wynoszą w przypadku samochodów osobowych:

 • 1120 zł – jeśli przerwa w opłacaniu polisy wynosiła maksymalnie trzy dni,
 • 2800 zł – jeśli brak OC trwał od 4 do 14 dni,
 • 5600 zł – jeśli polisa nie zaczęła obowiązywać przez okres dłuższy niż 14 dni.

Stłuczka – co dalej?

Jeśli dojdzie do niefortunnego zdarzenia, którego następstwem będzie np. stłuczka, warto zadbać o sprawdzenie statusu OC sprawcy. Dzięki temu zyskasz pewność, że jako poszkodowany będziesz mógł liczyć na wypłatę odszkodowania z konta ubezpieczyciela. Sprawdzenie polisy OC po numerze rejestracyjnym jest bardzo proste:

 1. Wchodzimy na stronę internetową Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
 2. W górnej części strony najeżdżamy kursorem na zakładkę „Baza OC i AC”.
 3. Z listy „Sprawdzenie ubezpieczenia OC” wybieramy „Identyfikacja umowy OC na dzień”.
 4. Otworzy się formularz, w którym wystarczy wpisać numer rejestracyjny interesującego nas pojazdu i dzień, którego ma dotyczyć ubezpieczenie (data zdarzenia drogowego).
 5. Po uzupełnieniu tych pól zaznaczamy pole „Nie jestem robotem” i klikamy „Dalej”.
 6. W kolejnym polu weryfikujemy poprawność danych i klikamy „Sprawdź”.

Po wykonaniu powyższych kroków wyświetli się informacja na temat ubezpieczenia OC danego pojazdu. Jeśli polisa jest opłacona, ukaże się również jej numer oraz nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym jest zawarta.

W jaki sposób ubiegać się o wypłatę odszkodowania z OC sprawcy?

Żeby tego dokonać, niezbędna będzie informacja, z którym ubezpieczycielem sprawca miał zawartą polisę. Przydać się mogą do tego pozyskane wcześniej dane. To na poszkodowanym spoczywa obowiązek dopełnienia formalności. Aby ubiegać się o wypłatę środków, należy skontaktować się z firmą ubezpieczeniową i przedstawić wszelkie dowody, które pomogą w ustaleniu wysokości ewentualnej wypłaty (data i miejsce zdarzenia, opis zaistniałej sytuacji, dane świadków zdarzenia oraz osób biorących w nim udział, dokumentacja zdjęciowa, podpisane przez obydwie strony oświadczenie o odpowiedzialności za zdarzenie, dokumentacja medyczna – jeśli doszło do uszczerbku na zdrowiu itp.).

Szczegółowych informacji na temat niezbędnych dokumentów udzielą konsultanci danej firmy ubezpieczeniowej. Od momentu poprawnie złożonej dokumentacji ubezpieczyciel zobowiązany jest w ciągu 30 dni wypłacić środki. Wyjątkiem są sytuacje, w których np. toczy się sprawa w sądzie i ustalanie winnego przeciągnie się w czasie. Większość ubezpieczycieli przyjmuje zgłoszenia:

 • mailowo,
 • telefonicznie za pośrednictwem infolinii,
 • poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej,
 • za pośrednictwem tradycyjnej poczty.

Co zrobić, jeśli sprawca ucieknie z miejsca kolizji lub nie opłacił OC?

Jeżeli sprawca nie posiadał ważnej policy OC na pojazd, którym się poruszał, lub zbiegł z miejsca zdarzenia i nie jesteś w stanie tego ustalić, zgłoszenie możesz skierować bezpośrednio do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, którego obowiązkiem jest pokrycie ewentualnych roszczeń, gdy jest to niemożliwe bezpośrednio z polisy kierowcy odpowiedzialnego za wyrządzenie szkód. 

Dodaj komentarz