klauzule abuzywne

Klauzule abuzywne w umowach kredytowych – czym są?

Artykuł zaktualizowany 3 października 2021


Klauzule abuzywne to termin, który niewiele mówi większości osób, lecz jest odmieniany przez wszystkie przypadki przez frankowiczów oszukanych przez banki. To właśnie z ich powodu spłacanie kredytu stało się istną drogą przez mękę. Z drugiej strony, kiedy stwierdzimy, że takie zapisy pojawiły się w naszej umowie, możemy starać się o rekompensatę. Żeby było to możliwe, powinniśmy dowiedzieć się o nich najważniejszych informacji.


Czym są klauzule abuzywne?

To – najprościej rzecz ujmując – zapisy, jakie nie uzgodnione indywidualnie z kredytobiorcą. Ale też wadliwie kształtujące jego prawa i obowiązki, które zostały określone w sprzeczności z dobrymi obyczajami. To również naruszenie jego interesów. Żeby można było mówić o klauzuli niedozwolonej, czyli abuzywnej, wymienione przesłanki powinny występować łącznie. Co ważne, klauzule abuzywne w żaden sposób nie wiążą konsumenta, umowa więc może zostać uznana przez sąd za nieważną.

Na jakie zapisy zwrócić uwagę?

Banki bronią się, jak mogą, przez co ciężko dowieść swoich racji. Najważniejsze to udowodnić, że dany zapis umowy nie jest zgodny z prawem. Jest taki, jeśli został sformułowany w sposób niejednoznaczny oraz niezrozumiały. Z umowy wynika, że informacje o kredycie nie zostały wyłożone jasno, co sprawiło, że konsument nie mógł podjąć świadomej decyzji. Ważne, by pokazać, w jaki sposób doszło do zaburzenia równowagi kontraktowej stron.

Zdajemy sobie sprawę, że dojście do sprawiedliwości nie jest łatwe. Trudno wygrać z wszechwładzą banków, dlatego też polecamy pomoc profesjonalnej kancelarii prawnej – https://www.kancelariasobota.pl/.

Jaką pomoc możemy uzyskać od kancelarii prawnej?

Korzystając z pomocy kancelarii prawnej, zyskujemy pewność, że uda nam się dowieść sprawiedliwości. W przypadku współpracy uzyskujemy projekt umowy oraz pełnomocnictwa. Jeśli je zaakceptujemy, podpisujemy umowę, dzięki czemu bardzo szybko mogą nastąpić skuteczne działania. Zaczyna się postępowanie reklamacyjne, a następnie sądowe. Kancelaria zawsze bada możliwości, sprawdza szanse i nigdy nie zamyka się na możliwość zawarcia ugody z bankiem. Czasem to najlepsze rozwiązanie, choć banki rzadko na to przystają.

Jeśli nie ma szans na ugodę, kancelaria przygotowuje pozew. Klienci są informowani o przebiegu sprawy – na każdym jej etapie. Kiedy dochodzi do rozprawy, klienci kancelarii są dokładnie przygotowywani do tego, jak będzie przebiegać.

Klauzule abuzywne są podważane przez wiele sądów, więc mamy naprawdę dużą szansę, żeby uzyskać sprawiedliwość. Aby jednak zwiększyć swoje szanse, warto skorzystać z pomocy profesjonalnej, zajmującej się sprawami frankowiczów, kancelarii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *