dach

Jak utylizować azbest?

Artykuł zaktualizowany 2 marca 2023

Zgodnie z obowiązującymi przepisami azbest musi zniknąć ze wszystkich budynków na terenie Polski do 2032 roku. Utylizacja azbestu musi jednak przebiegać z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, a także zgodnie z regulacjami, mającymi na celu zniwelowanie ryzyka, jakie wiąże się z usuwaniem elementów budowlanych zawierających ten wysoce szkodliwy materiał. Dowiedz się, jak prawidłowo utylizować azbest i jakich przepisów należy przestrzegać w czasie jego usuwania z obiektów budowlanych.

Usunięcie azbestu – konieczność wynikająca ze szkodliwości

Azbest musi zniknąć ze wszystkich obiektów budowlanych w Polsce do roku 2032. Wynika to z wysokiej szkodliwości właściwości chorobotwórczych, w tym silnych właściwości rakotwórczych. Sama obecność azbestu nie jest szkodliwa, natomiast problem pojawia się po uszkodzeniu materiału, który go zawiera. Właśnie wtedy dochodzi do uwalniania się włókien azbestu, które niosą wysokie ryzyko zachorowania m.in. na raka płuc, pylicę azbestową czy międzybłoniaka opłucnej.

Utylizacja azbestu musi zatem przebiegać zgodnie z przyjętymi normami bezpieczeństwa, ponieważ właśnie w czasie rozbiórki istnieje najwyższe prawdopodobieństwo uszkodzenia materiałów i uwalniania włókien.

Wywóz azbestu – jak powinien przebiegać?

Ze względu na niebezpieczeństwo podczas wywozu azbestu należy trzymać się przewidzianych w przepisach zasad. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że usuwanie azbestu z budynków i rozbiórka obiektów zawierających azbest wymaga uzyskania pozwolenia odpowiedniej jednostki samorządowej. Właściwe czynności przy usuwaniu azbestu nie mogą być wykonywane na własną rękę – w tym celu należy skorzystać z usług profesjonalnych firm, posiadających stosowne uprawnienia.

Jak wygląda prawidłowy wywóz azbestu?

  • Pracownicy, którzy wykonują roboty przy usuwaniu azbestu z budynku, muszą być ubrani w specjalne kombinezony ochronne, które chronią ich przed kontaktem z włóknami azbestu. Kombinezony podlegają następnie utylizacji.
  • Do wywozu azbestu nie można wykorzystywać zbyt pojemnych kontenerów ze względu na duży ciężar tego materiału. Kontenery nie mogą być przeładowane, co obniżałoby bezpieczeństwo transportu odpadów.
  • Przed wrzuceniem do kontenera odpady z azbestu muszą być zapakowane w szczelne worki.
  • W razie paczkowania, należy pamiętać o tym, że paczki z odpadami z azbestu nie mogą przekraczać 1,5 m. Powinny być składowane na paletach ze względu na ułatwienie i bezpieczeństwo transportu.

Ze względu na złożone procedury koszt utylizacji azbestu może być wyższy niż wywóz innych odpadów budowlanych.

Jak prawidłowo utylizuje się azbest?

Utylizacja azbestu możliwa jest tylko na składowiskach, które są uprawnione do przyjmowania odpadów niebezpiecznych. Po tym jak kontenery z azbestem zostaną przetransportowane na składowisko, odpady ponownie zamyka się w szczelnych worka i zakopuje. Ten sposób utylizacji odpadów azbestowych neutralizuje jego szkodliwe działanie dla środowiska naturalnego. Umiarkowana liczba składowisk, które mogą przyjmować takie odpady, także wpływa na koszt utylizacji azbestu.

Koszty utylizacji azbestu?

Ile kosztuje utylizacja azbestu? Cena w różnych obszarach Polski waha się w granicach średnio 350–400 zł za tonę. Jednak należy pamiętać o tym, że w Polsce można uzyskać dofinansowanie na utylizację azbestu. Cena okaże się wówczas relatywnie niższa. W celu uzyskania środków należy złożyć wniosek o dofinansowanie w jednostce samorządowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *