dzialanie firmy

Jak usprawnić działanie firmy? Rola doradztwa personalnego

Artykuł zaktualizowany 2 listopada 2021


Rolą doradztwa personalnego jest analizowanie i diagnozowanie sytuacji w firmie oraz wdrażanie rozwiązań związanych z kwestiami personalnymi, które mają usprawnić działanie całej organizacji. Ponieważ to właśnie od kompetencji, zaangażowania i motywacji pracowników zależy sukces przedsiębiorstwa, profesjonalne doradztwo personalne może rozwiązać problemy, które stanowią duże wyzwanie dla pracodawcy.


Doradztwo personalne – najważniejsze usługi

W zakres doradztwa personalnego wchodzi szeroki pakiet usług, których celem jest budowanie jak najbardziej efektywnych zespołów i wprowadzanie rozwiązań w kwestiach personalnych, które przełożą się na zyski dla całej firmy.

  • Rekrutacja pracowników – to jeden z najważniejszych obszarów, którymi zajmuje się doradztwo personalne. Profesjonalne agencje, takie jak HRK, oferują w tym zakresie nie tylko standardowe usługi, ale prowadzą również projekty z użyciem specjalistycznych metod, np. executive search, które sprawdzają się w przypadku poszukiwania kandydatów na kluczowe stanowiska w firmie.
  • Employer branding – czyli budowanie marki dobrego pracodawcy. Ma to istotne znaczenie w sytuacji, gdy konkurencyjne firmy walczą o najlepszych specjalistów. Budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru przekłada się także na pozytywne skojarzenia wśród konsumentów. Działania z tego zakresu są ukierunkowane do wewnątrz firmy – by podnieść satysfakcję i motywację pracowników oraz ich lojalność, a także na zewnątrz, jako komunikat do potencjalnych przyszłych pracowników.
  • Outsourcing kadrowo-płacowy, czyli obsługa pracowników związana z naliczaniem wynagrodzeń oraz prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. Usługa ta może w znacznym stopniu usprawnić działanie firmy oraz obniżyć jej koszty operacyjne.
  • Pracownicy czasowi – w zakres doradztwa personalnego wliczamy również pełną obsługę kadrowo-płacową pracowników tymczasowych.

Warto pamiętać, że profesjonalne agencje, takie jak HRK, oferują cały pakiet działań z zakresu doradztwa personalnego, łącznie z audytem aktualnej sytuacji w firmie. Pozwala to na skuteczne zdiagnozowanie problemów i wybór najlepszego rozwiązania.

Jak agencja doradztwa personalnego może usprawnić działanie firmy?

Każde przedsiębiorstwo składa się przede wszystkim z ludzi, którzy w nim pracują. Funkcjonowanie firmy zależy więc w największym stopniu od sprawnego działania całych zespołów, zaangażowania, rzetelności i kompetencji poszczególnych pracowników. Już samo ich pozyskanie często jest dużym wyzwaniem dla pracodawców, zwłaszcza jeśli szukają specjalistów w wąskiej dziedzinie lub wysokiej klasy menedżerów, których kwalifikacje będą kluczowe dla realizacji celów firmy.

Innym powszechnym problemem jest duża rotacja pracowników. Zjawisko to generuje duże koszty związane z ciągłym poszukiwaniem oraz szkoleniem nowych osób i negatywnie wpływa na wizerunek pracodawcy.

Sporym obciążeniem dla przedsiębiorstwa może być samo utrzymywanie działu kadr i płac. Wydzielenie obsługi kadrowo-płacowej na zewnątrz firmy, pozwala skupić się na kluczowych obszarach działalności i obniżyć koszty operacyjne.

Więcej informacji znajdziecie na stronie: https://hrk.pl

Dodaj komentarz