HR twardy i miękki – podstawowe różnice

Artykuł zaktualizowany 3 sierpnia 2023


Branża HR (z angielskiego: human resources) w szerokim rozumieniu dotyczy zarządzania zasobami ludzkimi. Tego typu działy w przedsiębiorstwach zajmują się całokształtem działań związanych z kontrolą i koordynowaniem różnych aspektów zatrudnienia pracowników. Istnieje jednak podział na HR twardy i miękki. Na czym polega różnica między nimi?


Czym wyróżnia się HR twardy?

HR twardy zajmuje się formalnościami związanymi ze sprawami administracyjnymi, płacowymi oraz kadrowymi. Pracownicy tego działu odpowiadają za przygotowywanie różnorodnych dokumentów, raportów i zestawień. Dbają także m.in. o sporządzanie i podpisywanie umów z pracownikami, prowadzenie ich akt osobowych, wystawianie świadectw pracy, kontrolę ewidencji czasu pracy, naliczanie ekwiwalentów finansowych, a także załatwianie wszelkich formalności związanych z udzielaniem urlopów i zwolnień. Ich główną rolą jest zatem sprawowanie pieczy nad poprawnym przeprowadzaniem wszystkich kwestii związanych z zatrudnianiem podwładnych w firmie. Ponadto do ich zadań należy rozliczanie przedsiębiorstwa z urzędem skarbowym oraz ZUS-em.

Ze względu na szeroki zakres obowiązków, pracownicy działu HR zajmujący się jego twardą odmianą muszą odznaczać się szeroką wiedzą na temat zagadnień wynikających z prawa pracy, prawa podatkowego oraz przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Powinni także biegle obsługiwać specjalne oprogramowanie związane ze sprawami księgowymi oraz kadrowo-płacowymi.


Co charakteryzuje HR miękki?

HR miękki dotyczy nieco innych zadań, ponieważ nie skupia się tak bardzo na kwestiach formalnych. Najczęściej kojarzony jest z przeprowadzaniem procesów rekrutacyjnych. Po stronie pracowników tego działu leży zatem dbałość o wszystkie elementy dotyczące pozyskiwania osób do pracy. Zajmują się oni m.in. tworzeniem strategii rekrutacyjnej przedsiębiorstwa, przygotowywaniem i publikowaniem ofert zatrudnienia, selekcją i weryfikacją nadsyłanych CV, prowadzeniem rozmów kwalifikacyjnych i testów kompetencyjnych oraz tworzeniem baz kandydatów. Często reprezentują przedsiębiorstwo podczas eventów branżowych, zwłaszcza targów pracy.

HR miękki wykracza jednak poza typowe kwestie związane z przyjmowaniem do firmy nowych pracowników. Rolą osób zatrudnionych w takim dziale jest także kontrola, obserwacja, ocena i podnoszenie jakości pracy już zatrudnionych podwładnych. Monitorują one działania i rozwój pracowników, organizują szkolenia i kursy dostosowane do potrzeb konkretnych osób, przygotowują oceny pracownicze, które stanowią ważną informację zarówno dla pracodawców, jak i podwładnych oraz wprowadzają różnorodne narzędzia i usprawnienia, których celem jest wzrost wydajności i efektywności pracy w obrębie firmy.

Ważnym zagadnieniem związanym z funkcjonowaniem miękkiego HR są także działania motywacyjne, mające zachęcić podwładnych do dalszych starań, rozwijania własnego potencjału i talentu oraz większego utożsamiania się z wartościami firmy. Oprócz tego pracownicy branży HR dbają o zapewnienie właściwej atmosfery w przedsiębiorstwie – rozwiązują i łagodzą pojawiające się konflikty oraz starają się zapobiegać ich występowaniu.


 

Dodaj komentarz