egzamin osmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty – co czeka uczniów na zakończenie podstawówki?

Artykuł zaktualizowany 7 stycznia 2021


W tym roku dopiero po raz trzeci zostanie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty, który przywrócono w wyniku przeprowadzonych w naszym kraju reform w systemie szkolnictwa. Dla wielu z nas wciąż jest to nowość, do której musimy się przyzwyczaić. W końcu zamiast trwającego sześć lat nauczania podstawowego oraz trzech lat gimnazjalnego, mamy zupełnie inny podział. Obecnie podstawówka trwa osiem lat, a gimnazjum próżno szukać.


Poza tym nauka w szkole średniej trwa o rok dłużej niż wcześniej. Podejście do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe, dlatego to właśnie ono warunkuje ukończenie podstawówki. Chociaż nie da się go nie zdać, ponieważ nie ma minimalnego progu zdawalności, to uzyskany wynik jest kluczowy w trakcie rekrutacji do wybranego liceum. Jest to powód, dla którego warto dołożyć wszelkich starań, żeby liczba zdobytych punktów była jak najwyższa. W końcu na szali jest przyszłość każdego ucznia!

Z czego składa się egzamin?

W zbliżającym się wielkimi krokami egzaminie w roku 2021 po raz ostatni odbędzie się on w formie przejściowej. Od 2019 roku przedmiotami, które egzamin obejmuje, są język polski, matematyka oraz wybrany język obcy nowożytny. Warunek przy tym ostatnim jest jeden – wybranego języka uczeń musiał uczyć się w trakcie obowiązkowych zajęć szkolnych. Od roku 2022 dojdzie jeszcze jedna część egzaminu. Każdy uczeń będzie musiał wybrać jeden z przedmiotów: biologie, chemię, fizykę, geografię lub historię.  W przeciwieństwie do matury tutaj całość odbywa się wyłącznie w formie pisemnej, co dla znacznej większości jest zapewne pozytywną informacją.

Kiedy podchodzi się do egzaminu?

Od tego, kiedy odbędzie się egzamin, zależy rozplanowanie wszystkich koniecznych powtórek materiału. Tegoroczni ósmoklasiści, z powodu sytuacji panującej w Polsce i na świecie, będą mieli nieco więcej czasu niż ich poprzednicy. Wyjątkowo termin został przesunięty z kwietnia na maj, a dokładniej na dni 25-27. W trakcie pierwszego z nich egzaminowani przez 120 minut będą mierzyć się z językiem polskim.

Następnego dnia, czyli w środę przyjdzie czas na matematykę, której czas jest o 20 minut krótszy. Egzaminy zakończy ten z wybranego języka obcego nowożytnego, który będzie trwał najkrócej, bo 90 minut. Każdy z nich rozpocznie się o godzinie 9.00, co warto zaznaczyć, ponieważ punktualność jest nie tylko wskazana, ale wręcz konieczna!

Co powtórzyć?

Najbliższy egzamin ósmoklasisty to nie tylko inna data, ale także nieco zmodyfikowane wymagania egzaminacyjne. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie Centralnej Komisji Edukacyjnej. Należy się z nimi koniecznie zapoznać – w końcu od tego, co może znaleźć się w treści arkusza egzaminacyjnego, należy uzależnić przygotowania. Materiału jest naprawdę dużo, dlatego powtórki należy dobrze rozplanować, żeby na pewno o niczym nie zapomnieć. Warto także znaleźć odpowiednie źródło informacji. Dobrym pomysłem jest korzystanie z platformy edukacyjnej, ponieważ wiedza znajdująca się w takim miejscu jest zweryfikowana, a forma jej przekazywania jest bardzo przystępna.

W trakcie nauki do tego egzaminu należy pamiętać, że liczy się nie tylko zdobyta wiedza, ale także umiejętność analizy i wyciągania wniosków. Z tego powodu dobrym pomysłem jest rozwiązywanie arkuszy z ubiegłych lat. Na egzaminach z języka polskiego oraz obcego zawierają także otwarte formy pisemne, dlatego należy powtórzyć poszczególne zasady ich pisania. Pamiętaj, że jest to przede wszystkim możliwość sprawdzenia samego siebie, dlatego bez stresu i powodzenia!

Dodaj komentarz