zaprawa murarska

Jakie są najczęstsze błędy w murowaniu?

Artykuł zaktualizowany 4 lutego 2021


Murowanie to jedna z najważniejszych czynności podczas wznoszenia domu. Nie jest to jednak rzecz prosta, co potwierdzają liczne błędy, które popełniają murarze. W poniższym artykule przedstawiamy te, które występują najczęściej . Sprawdź, na co zwrócić uwagę podczas murowania.


Źle wykonana pierwsza warstwa muru

To swoisty fundament każdej murowanej ściany. Odpowiednie ułożenie pierwszej warstwy ma ogromne znaczenie przy powstawaniu kolejnych, a w konsekwencji całej ściany. Najczęstszą przyczyną nieprawidłowo wykonanej pierwszej warstwy jest źle przygotowane podłoże, które powinno być suche, wypoziomowane, a przede wszystkim stabilne. Ustawienie pierwszych bloczków na nierównym podłożu powoduje, że cała konstrukcja staje się asymetryczna.


Różne materiały na jednej ścianie

To błąd popełniany powszechnie przez wielu murarzy – do budowy jednej ściany używają oni wielu różnych materiałów kierując się oszczędnościami. W ten sposób wykonują prace na jednej budowie używając produktów, które pozostały im z innych budów. Należy jednak pamiętać, że poszczególne materiały budowlane mogą różnić się od siebie konkretnymi właściwościami jak wytrzymałość i odporność przed wilgocią. Mieszanie ich ze sobą może negatywnie wpłynąć na otrzymane parametry.


Nieodpowiednia zaprawa

Podczas murowania należy stosować zaprawę przeznaczoną do danego rodzaju muru, jej lokalizacji oraz wymaganej trwałości. W prawidłowo wykonanym projekcie zostaje podana informacja o typie elementów murowych oraz właściwościach, które musi posiadać stosowana zaprawa murarska. Ta sama zaprawa położona na różnych powierzchniach będzie się zachowywała w odmienny sposób.


Brak właściwych narzędzi murarskich

Do murowania potrzebne są odpowiednie narzędzia – szczególnie ważne jest stosowanie odpowiednich kielni, które służą do nakładania zaprawy. Przy wykonaniu murów z cienkimi spoinami, konieczna jest duża dokładność i staranność, którą ciężko osiągnąć stosując niewłaściwe lub zużyte narzędzia. Podobnie sytuacja tyczy się używania zwykłego młotka do korygowania pozycji cegieł zamiast młotka gumowego czy też używania nieodpowiednich narzędzi do przycinania elementów.


Nieprawidłowe wykonanie spoin poziomych i pionowych

Często spotykanym błędem w sztuce murarskiej są nieprawidłowo wykonane spoiny poziome i pionowe. Takie błędy powodują, że mur jest nieszczelny, a przez to nie zapewnia on właściwej izolacyjności akustycznej, ochrony cieplnej oraz odporności ogniowej. Dodatkowo, źle wykonane spoiny mogą w przyszłości przyczynić się do powstania rys i pęknięć. W przypadku, gdy zaprawa murarska nie została równomiernie rozłożona na całej powierzchni elementów, to przy wystąpieniu miejscowych naprężeń, może prowadzić to do powstania zarysowań muru.


Podsumowanie

Większość wymienionych błędów popełnianych przy murowaniu to efekt niedopatrzeń, niedokładności czy też chęci oszczędzania na materiałach budowlanych. Chcąc, by stawiany dom był stabilną konstrukcją, należy się ich wystrzegać – błędy w murowaniu mogą powodować nie tylko pękanie i rysowanie się ścian, ale również utratę właściwości danej konstrukcji.


 

Dodaj komentarz