dowod rejestracyjny

Brak miejsca na pieczątki w dowodzie rejestracyjnym – co zrobić w takim przypadku?

Artykuł zaktualizowany 21 października 2020


Dowód rejestracyjny jest bardzo ważnym dokumentem, bez którego nie możemy legalnie poruszać się po drogach. Przydaje się nie tylko podczas kontroli drogowej, ale i w trakcie przeglądu technicznego pojazdu. Co zrobić, gdy zabraknie pieczątek w dowodzie rejestracyjnym? Nie masz pojęcia? Podpowiadamy!


Dowód rejestracyjny auta

Po zarejestrowaniu samochodu w urzędzie otrzymujemy dowód rejestracyjny w papierowej formie. Jest on niezbędny, aby jeździć po drogach, tak samo jak ubezpieczenie OC. Ten dokument ma delikatnie niebieską barwę, co ciekawe składa się on aż z kilku stron, które się składa. Z jednej z nich pojawiają się najważniejsze informacje o pojeździe, a także o jego właścicielu. Choć wiele rubryk jest nie wypełnionych, a więc pozostają puste.

Z drugiej natomiast są wyznaczone miejsca na pieczątki, które otrzymamy na każdym kolejnym przeglądzie technicznym pojazdu. Jest wygospodarowanych na to tylko 6 okienek – znajdzie się w każdym pieczątka, data diagnostyki i podpis osoby, która dokonała badania.

Dowód rejestracyjny to dokument państwowy, więc posiada wiele logowań i kodów. Obecnie nie musimy go wozić ze sobą, bo istnieje baza, w której podczas kontroli drogowej policja może zweryfikować wszystkie informacje. Mimo to w czasie przeglądu technicznego nadal musimy go okazać w celu podbicia. Adnotacja o pozytywnym przejściu diagnostyki zostanie również uwzględniona w systemie.

Brak miejsca na pieczątki w dowodzie rejestracyjnym – co teraz?

Jak już wspominaliśmy w dowodzie rejestracyjnym jest tylko 6 miejsc na pieczątki, a zatem taki dokument wystarczy nam jedynie na 6 lat od chwili pierwszej diagnostyki. Dlaczego? Co roku po przeglądzie technicznym pojazdu ubędzie nam jedno miejsce. A co zrobić, jak się skończą wszystkie dostępne wolne pola? Procedura jest prosta:

  • udajesz się do urzędu, czyli do Wydziału Komunikacji w miejscu swojego zamieszkania
  • składasz odpowiedni wniosek o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego.

Potem wystarczy czekać na informacje, że nowy dokument jest gotowy i można go odebrać. Taka informacja trafia do nas – telefoniczne, e-mailowo lub drogą SMS.

Do wniosku musisz dołączyć jednak kilka dokumentów:

  • dotychczasowy dowód rejestracyjny
  • zaświadczenie o pozytywnym przejściu badania technicznego
  • dowód osobisty, ewentualnie pełnomocnictwo współwłaściciela, gdy nie może stawić się on osobiście w urzędzie. Jednak to generuje dodatkowe koszty, opłata to około 17 złotych.
  • ubezpieczenie OC
  • karta pojazdu – jeśli była takowa wydana
  • dowód zapłaty za wydanie nowych dokumentów.

Masz 30 dni od daty badania technicznego na zgłoszenie informacji o tym, że skończyły się wolne miejsca w dowodzie rejestracyjnym. Czasami konieczne jest wyrobienie dowodu tymczasowego, który jest ważny przez 30 dni – jeździsz z nim do chwili otrzymania nowego. Musimy jednak za niego zapłacić 73,50 złotych.

Jednak można uniknąć wyrabiania dowodu tymczasowego. Jak to zrobić? Bierzesz stosowne zaświadczenie ze stacji diagnostycznej i udajesz się z nim do Wydziału Komunikacji. Poza tym musisz mieć dowód tożsamości, kartę pojazdu (jeśli takowa istnieje). Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej dodatkową powinni również okazać wizę, albo kartę stałego pobytu. Niestety, ale to opcja tylko dla osób, które nie zamierzają korzystać z pojazdu w tym okresie. Również wypełniasz wniosek o nowe dokumenty

Dodaj komentarz